SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou alebo dlhodobou platnosťou

Dvojdielny elelektrický rušeň 131

Dvojdielny elelektrický rušeň 131 určený pre nákladnú dopravu.
Železničná stanica Kraľovany, Slovensko.
Dátum nasnímania fotografie: 26. september 2009.


Dvojdielny elektrický rušeň 131 (Škoda 58E) - Popis a technické parametre


Autor: Oto Zapletal

Dvojdielny elektrický rušeň rady 131 (staré označenie E479.1, výrobné označenie Škoda 58E) je elektrický rušeň na jednosmerný prúd, určený pre ťažkú nákladnú dopravu na tratiach s náročným stúpaním medzi východným Slovenskom a Ostravskom. Ťahajú nákladné vlaky aj na trati Košice – Plaveč a od roku 2009 majú rušne tejto rady povolenie aj na prevádzku na Poľských železniciach, takže ich môžeme vidieť aj na Poľských železniciach.

Rušne majú svoju domovskú stanicu v depe Spišská Nová Ves, kde boli dodané všetky vyrobené rušne tohto typu. Rušne boli vyrobené v rokoch 1980 a 1982 v celkovom počte 50 dvojíc (celkom 100 rušňov).

Karoséria rušňa je skriňová. Každá dvojica pozostáva z dvoch samostatných dielov (rušňov), z ktorých každý má svoje vlastné číslo (napríklad 131.001-0 + 131.002-8). Každý diel má jedno rušňovodičské stanovište a zadné čelá priechodné s priechodovými mostíkmi a uzatváracími dverami. Tento dvojdielny rušeň má možnosť používať pre vývin ťažnej sily iba jeden diel.

Rušeň má odporovú reguláciu výkonu so 42 jazdnými stupňami, je vybavený vyrovnávaním nápravových zaťažení, mastením okolesníkov, obmedzovačom ťažných síl a palubnou diagnostikou.

Rušeň má tlakovzdušnú brzdu typu DK-GP ovládanú pneumoelektrickým brzdičom DAKO BSE. Rušeň nie je vybavený elektrickou brzdou.

Dvojdielny rušeň odoberá elektrický prúd z trolejového vedenia pomocou polpantografov, ktoré sú umiestnené na strechách oboch dielov. Dvojdielny rušeň má celkom štyri polpantografy, dva na každom diele. Rušeň má osem trakčných motorov umiestnených v každom podvozku po dvoch s kĺbovou spojkou, ktorá poháňa nápravy ozubeným súkolím.

Maximálna ťažná sila dvojdielneho rušňa je 350 kN, je obmedzená maximálnou ťažnou silou povolenou pre typ spriahadiel, ktoré sa u nás používajú.




    Technické údaje:

    Továrenské označenie: Škoda 58E
    Výrobca: Škoda Plzeň, Československo
    Roky výroby: 1980 a 1982
    Počet vyrobených kusov: 50 dvojíc (celkom 100 samostatných dielov)
    Rozchod koľají: 1435 mm
    Napájacia sústava: jednosmerný prúd, napätie 3000 V
    Usporiadanie podvozku: Bo' Bo' + Bo' Bo'
    Trvalý výkon: (2 x 2240 kW) 4480 kW
    Maximálny výkon dvojdielneho rušňa: 5000 kW
    Maximálna ťažná sila, jeden diel: 230 kN
    Maximálna ťažná sila, dvojdielny rušeň: 350 kN
    Trvalá ťažná sila, dvojdielny rušeň: 307 kN (pri 51,3 km/h)
    Hmotnosť rušňa: (2 x 85 t) 170 t
    Maximálna rýchlosť: 100 km/h
    Celková dĺžka dvojdielného rušňa cez nárazníky: 34 420 mm
    Celková dĺžka jedného dielu cez nárazníky: 17 270 mm
    Minimálny polomer prechádzaného oblúku: 120 m
    Regulácia výkonu: odporová
    Typ trakčných motorov: 9AL4846zT
    Prezývky: „Dvojičky“, "Dvojička", "Dvojča"




Dvojdielny elelektrický rušeň 131 určený pre nákladnú dopravu

Dvojdielny elelektrický rušeň 131 ťahá nákladný vlak na Slovensku.
Dátum nasnímania fotografie: 5. október 2008.