Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne nadčasovou platnosťou

SPOLOČENSKÉ VEDY

FILOZOFIA

Sedem mudrcov

Prof. PhDr. František Drtina

8.12.2020

Dá sa povedať, že grécka filozofia bola samostatná a vzápätí univerzálna, opierajúc sa o vlastné duševné nadanie a rozumovú dispozíciu gréckeho národa. Pomery hospodárske, obchodné, kultúrne, nedostatok náboženskej dogmatiky a cirkevnej organizácie aj živý etický zmysel, vzápätí prebudený v gréckom národe, to všetko vytvorilo priaznivé ovzdušie pre filozofiu. Hlavne však pomery spoločenské a politické vzápätí podporovali vznik...

Filozofia

PhDr. Tomáš Trnka

25.08.2020

Záhada, aký zmysel má život, čo som, prečo žijem, trápi viac či menej všetkých ľudí. Ale filozofa tieto otázky trápia oveľa viac. Odpočívaš niekde na okraji lesa a dívaš sa na oblohu. A náhle si uvedomíš, že sa dívaš na desivé, hrozné nekonečno bez konca. Čo je človek voči nemu? A premýšľaš a tvoje myšlienky sa zastavia, zdá sa ti, vžiješ sa do okamihu, že umieraš, že ležíš na smrteľnej posteli, že za chvíľu nebudeš. Mráz zdesenia,...

Aristoteles

Aristoteles

25.08.2020

Ohľadom pamäti je potrebné povedať, čo to je a ako má byť vysvetlený jej výskyt a ku ktorej (449b) časti duše táto afekcia a spomínanie patrí. Nie sú to totiž ľudia, ktorý sú dobrí v pamätaní a ktorí v spomínaní. Skôr sú väčšinou pomalí ľudia lepší v pamätaní, zatiaľ čo rýchli a učenlivý sú lepší v spomínaní. Najprv teda je...

Sokrates

Platon

25.08.2020

Sokrates: Zdravím ťa, Ione! Odkiaľ si k nám zavítal za terajšej doby? Či z domova alebo z Efezu? Ion: Ani odtiaľ, ani odtiaľ, Sokrate, ale z Epidauru zo slávnosti konanej na česť Asklepiovu. Sokrates: Čo vari Epiduarci konajú bohu na počesť i súťaž rapsódov? Ion: Pravdaže, ako i súťaž ostatného umenia hudobného...

Priestor, čas a hmota

Oto Zapletal

25.08.2020

Táto téma svojím obsahom spadá jak do filozofie tak i do astrofyziky a kozmológie. Záleží z ktorého uhla pohľadu sa na tento problém pozeráme. Na laika pôsobí veta o nemožnosti samostatnej existencie času bez hmoty a priestoru, alebo priestoru bez hmoty a času ako nejaká dogma, ktorú astrofyzici a kozmológovia často opakujú...

Tomáš Akvinský

Oto Zapletal

10.08.2020

Problém pravdy je jednou z najstarších otázok filozofie, možno povedať, že je pravdepodobne taký starý ako sama filozofia. Absolútna pravda je niečo k čomu sa síce stále môžeme približovať ale nikdy to nedosiahneme. Pre človeka je absolútna pravda nedosiahnuteľná, podľa náboženských predstáv je poznania...