Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou platnosťou

SPOLOČENSKÉ VEDY

PSYCHOLÓGIA

Psí - Psychológia

prof. PhDr. František Krejčí

Dátum uverejnenia na stránke: 25.04.2021

Javy (deje, procesy, pochody), ktoré môžu byť predmetom poznania, vzťahujeme buď na predmety mimo seba (strom kvitne, magnet priťahuje, voda tečie, zvon zvoní), alebo na seba samého (vidím, čuchám, cítim, chcem, myslím).Javy, ktoré vzťahujeme na predmety mimo seba a na svoje telo, sú vonkajšie, javy, ktoré sa vzťahujeme na seba samých, sú vnútorné. Podstatne sa líšia spôsobom ako ich spoznávame, akými si ich uvedomujeme...

Zrak je jedným zo zmyslov

prof. PhDr. František Krejčí

Dátum uverejnenia na stránke: 25.04.2021

Rozoznávame celkom päť pocitových zmyslov: hmat, chuť, čuch, sluch a zrak.Obsah hmatových pocitov je možné označiť slovom tlak. Rôznosti tlaku chápeme ako rôznosť sily, prenášajúcej silu z popudu na požitok. Teda silnejší tlak je iný požitok tlakový obsahovo tak, ako „teplejší“ je obsahovo rôzny požitok od menej teplého. Pokiaľ sme si pri dojme vedomí vlastného pohybu, prežívame tlak ako odpor a vravíme, že my sa niečoho dotýkame, že na...