Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou platnosťou

TECHNICKÉ VEDY

DOPRAVNÁ TECHNIKA

Prvý autobus na svete

Oto Zapletal

Dátum uverejnenia na stránke: 23.07.2021

Prvým autobusom na svete so spaľovacím motorom bol Benz Omnibus. Predstavil ho v roku 1895 Karl Benz. Autobusová spoločnosť Netphener začala týmto autobusom prevádzkovať prvú autobusovú linku na svete vozidlom poháňaným benzínovým motorom. Vozidlo prvýkrát prešlo trasu 18. marca 1895 zo Siegenu cez Weidenau a Netphen do vtedajšej nezávislej obce Deuz, ktorá teraz patrí do Netphenu. Spoločnosť autobus kúpila za 6 000 mariek...

Rušeň 751 (T 478.1)

Oto Zapletal

Dátum uverejnenia na stránke: 23.07.2021

Dieselelektrický rušeň 751, pôvodne u ČSD označovaný T 478.1, sa vyrábal v ČKD Praha a mal výrobné označenie 1435 BóBó 1500. Bol vyrábaný v rokoch 1964 až 1971. Celkom bolo vyrobených 230 rušňov tohto typu a s príbuzným takmer identickým typom 752 (T 478.2) celkom 312 kusov (230 + 82). Tento rušeň je na železnici na Slovensku ako aj v Čechách doteraz (r. 2021) v prevádzke hlavne v nákladnej doprave a patrí k najvydarenejším rušňom, ktoré...

Najväčšia lokomotíva

Oto Zapletal

23.07.2021

Najväčšia, najsilnejšia a najdlhšia jednodielna dieselová lokomotíva na svete je americká lokomotíva EMD DD40X. Vyrábala ju americká spoločnosť Electro-Motive Division (EMD) ktorá vtedy patrila pod konern General Motors. To X na konci znamená, že ide o experimentálnu skúšobnú lokomotívu. Tieto lokomotívy sa vyrábali v období apríl 1969 - september 1971 a bolo...

Motocykel s remeňovým prevodom

prof. Ing. Emil Čermák

20.12.2020

U najstarších motocyklov sa sila od motora prenášala na zadné koleso veľmi jednoducho, plochým remeňom. Na hriadeli motora bola zaklinovaná remenica s koženým obkladom; remenica zadného kolesa bývala plechová a prinitovaná pomocou pásikov k obruči zadného kolesa. Aby remeň mohol prenášať danú obvodovú silu, musel byť náležite napätý. Toto napätie...

Victorian - prvý transatlantický parník poháňaný parnými turbínami

Oto Zapletal

16.12.2020

Na konci devätnástého storočia sa začínajú používať prvé parné turbíny k pohonu námorných lodí. K tomu účelu sa používajú podobné turbíny ako v priemysle na pohon strojov, len sú istým spôsobom prispôsobené novému účelu. K prvému použitiu parnej turbíny k pohonu lode došlo v roku 1894. Použil ho Parsons na Turbinii, malej torpédovej lodi, ktorá bola...

Lokomotíva

Oto Zapletal

08.12.2020

Na pohon parných strojov sa takmer do konca devätnásteho storočia používala len takzvaná nasýtená para. Pre nasýtenú paru sa tiež používajú názvy sýta para alebo suchá para. Nasýtená para, je para, ktorá je v termodynamickej rovnováhe s kvapalinou o rovnakej teplote a tlaku. Ide o dynamickú rovnováhu, pri ktorej je vyparená látka presne...

Parník Great Western z roku 1838

Oto Zapletal

08.12.2020

Great Western bol plachetný parník poháňaný lopatkovými kolesami, ktoré boli na oboch stranách lode, postavený za účelom plavieb cez Atlantický oceán. Loď vlastnila a prevádzkovala spoločnosť Great Western Steamship Company. Bola najväčšou osobnou loďou na svete od roku 1838 do roku 1839. V roku 1839 jej prvenstvo zobral parník British Queen konkurenčnej...

Stephensonová lokomotíva

Oto Zapletal

14.08.2020

Začiatok histórie parných železníc je neoddeliteľne spojený s vynálezom parného stroja. Prvý parný stroj s konštruoval Thomas Newcomen (1664 – 1729), niekedy okolo roku 1712. Tento stroj úspešne slúžil na čerpanie vody z baní, ale nebol schopný bežať nepretržite. Para ktorú dodával kotol stroja stačila len na niekoľko pohybov, a stroj potom chvíľu...

Lokomotíva 742

Oto Zapletal

06.08.2020

Dieselelektrická lokomotíva 742 (staré označenie T 466.2) je dieselelektrická lokomotíva určená pre ľahšiu traťovú nákladnú službu a stredne ťažký posun. Lokomotíva 742 je štvornápravová s kapotovou karosériou. Má jedno rušňovodičské stanovište umiestnené mimo stred vozidla s dvoma diagonálnymi riadiacimi pultmi...

Parný traktor

Oto Zapletal

02.08.2020

Často sa ako prvý funkčný pásový traktor na svete uvádza pásový traktor Benjamina Holta z roku 1904. Pokiaľ ide o pásový traktor v súčasnom poňatí, tak je to pravda, lenže ešte pred ním, v roku 1901 bol patentovaný a predstavený stroj, ktorý môžeme označiť za úplne prvý pásový traktor na svete...