Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne nadčasovou platnosťou

TECHNICKÉ VEDY

DOPRAVNÁ TECHNIKA

Motocykel s remeňovým prevodom

Prof. Ing. Emil Čermák

Dátum uverejnenia na stránke: 20.12.2020

U najstarších motocyklov sa sila od motora prenášala na zadné koleso veľmi jednoducho, plochým remeňom. Na hriadeli motora bola zaklinovaná remenica s koženým obkladom; remenica zadného kolesa bývala plechová a prinitovaná pomocou pásikov k obruči zadného kolesa. Aby remeň mohol prenášať danú obvodovú silu, musel byť náležite napätý. Toto napätie muselo byť veľmi značné, lebo inak remeň kĺzal a s motocyklom sa nedalo ísť. Veľkým...

Victorian - prvý transatlantický parník poháňaný parnými turbínami

Oto Zapletal

Dátum uverejnenia na stránke: 16.12.2020

Na konci devätnástého storočia sa začínajú používať prvé parné turbíny k pohonu námorných lodí. K tomu účelu sa používajú podobné turbíny ako v priemysle na pohon strojov, len sú istým spôsobom prispôsobené novému účelu. K prvému použitiu parnej turbíny k pohonu lode došlo v roku 1894. Použil ho Parsons na Turbinii, malej torpédovej lodi, ktorá bola schválne postavená za týmto účelom. Pri skúškach s touto loďou bolo možné pozorne sledovať kavitáciu...

Lokomotíva

Oto Zapletal

08.12.2020

Na pohon parných strojov sa takmer do konca devätnásteho storočia používala len takzvaná nasýtená para. Pre nasýtenú paru sa tiež používajú názvy sýta para alebo suchá para. Nasýtená para, je para, ktorá je v termodynamickej rovnováhe s kvapalinou o rovnakej teplote a tlaku. Ide o dynamickú rovnováhu, pri ktorej je vyparená látka presne...

Parník Great Western z roku 1838

Oto Zapletal

08.12.2020

Great Western bol plachetný parník poháňaný lopatkovými kolesami, ktoré boli na oboch stranách lode, postavený za účelom plavieb cez Atlantický oceán. Loď vlastnila a prevádzkovala spoločnosť Great Western Steamship Company. Bola najväčšou osobnou loďou na svete od roku 1838 do roku 1839. V roku 1839 jej prvenstvo zobral parník British Queen konkurenčnej...

Stephensonová lokomotíva

Oto Zapletal

14.08.2020

Začiatok histórie parných železníc je neoddeliteľne spojený s vynálezom parného stroja. Prvý parný stroj s konštruoval Thomas Newcomen (1664 – 1729), niekedy okolo roku 1712. Tento stroj úspešne slúžil na čerpanie vody z baní, ale nebol schopný bežať nepretržite. Para ktorú dodával kotol stroja stačila len na niekoľko pohybov, a stroj potom chvíľu...

Lokomotíva 742

Oto Zapletal

06.08.2020

Dieselelektrická lokomotíva 742 (staré označenie T 466.2) je dieselelektrická lokomotíva určená pre ľahšiu traťovú nákladnú službu a stredne ťažký posun. Lokomotíva 742 je štvornápravová s kapotovou karosériou. Má jedno rušňovodičské stanovište umiestnené mimo stred vozidla s dvoma diagonálnymi riadiacimi pultmi...

Parný traktor

Oto Zapletal

02.08.2020

Často sa ako prvý funkčný pásový traktor na svete uvádza pásový traktor Benjamina Holta z roku 1904. Pokiaľ ide o pásový traktor v súčasnom poňatí, tak je to pravda, lenže ešte pred ním, v roku 1901 bol patentovaný a predstavený stroj, ktorý môžeme označiť za úplne prvý pásový traktor na svete...