Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou alebo dlhodobou platnosťouPRÍRODNÉ VEDY

ASTRONÓMIA A KOZMOLÓGIA

Mesiac

Oto Zapletal

05.06.2022

Mesiac nie je od zeme v rovnakej vzdialenosti. Určite ste si už všimli, že mesiac je na oblohe niekedy väčší a niekedy menší. Vzdialenosť Mesiaca od planéty Zem kolíše v rozsahu od 364 397 km do 406 731 km, lebo orbita po ktorej Mesiac obieha má výstrednosť. Priemerná vzdialenosť Mesiaca od Zeme je 384 403 km. A teraz, ako dlho trvá cesta na mesiac. Prví ľudia čo pristáli na Mesiaci, americkí kozmonauti cestujúci kozmickou loďou Apollo 11, cestovali 4 dni. Štart sa uskutočnil 16. júla 1969, 13:32:00 UTC. Pristátie na mesiaci sa uskutočnilo 20. júla 1969,...

Zem

Oto Zapletal

05.06.2022

Zem obieha okolo Slnka po elipsovitej dráhe, po orbite, vo vzdialenosti od 147 097 149 km do 152 098 704 km od Slnka. Dĺžka dráhy je 939,8 milióna km. Stredná (priemerná) vzdialenosť planéty Zem od Slnka je 149,6 miliónov km. Stredná vzdialenosť Zeme od Slnka je jednou zo základných astronomických jednotiek, má skratku AJ alebo AU z anglického Astronomical Unit. Jeden obeh Zeme okolo Slnka trvá 365 dní, 5 hodín, 48 minút a 45,7 sekundy. Doba obehu Zeme okolo Slnka je jednou zo základných jednotiek času a nazývame ju rok. Smer, ktorým obieha Zem okolo Slnka sa...

Slnko

Oto Zapletal

05.06.2022

Slnko je naša najbližšia hviezda a zároveň najjasnejšia hviezda na oblohe. Je to obrovská rotujúca plazmová guľa s priemernou hustotou len o málo väčšou ako hustota vody. Pod vplyvom obrovskej teploty a tlaku tu prebieha termonukleárna reakcia (nukleárna fúzia), premieňajúca ľahký vodík (prócium) na hélium. Svetlo zo Slnka letí na Zem približne 8 minút a 20...