Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou platnosťou

PRÍRODNÉ VEDY

MATEMATIKA A FYZIKA

O pôvode a vývoji variačného počtu

prof. PhDr. František Studnička

Dátum uverejnenia na stránke: 15.06.2021

Pozrieme sa na pôvod variačného počtu, ako sa časom zdokonaľoval a aký je jeho vzťah k diferenciálnemu a integrálnemu počtu, ku ktorým sa zvyčajne pripája. Získame tým nie len širší pohľad na matematickom poli a hlbšie poznanie niektorých stránok vyššej analýzy, ale vysledujeme tým aj zaujímavé a podivuhodné dráhy, akými sa mnohé základné myšlienky v priebehu celých storočí, dokonca tisícročí uberali než prišli k plnej platnosti. Ako je už známe, viedlo riešenie úloh...

Určenie hodnoty Eulerovho obmedzeného integrálu

Augustin Panek

Dátum uverejnenia na stránke: 15.06.2021

Hodnotu tohto integrálu určil Euler v „Institutiones calculi integralis“, Vol.I., sect.1., cap. VII.,IX. a Vol. IV., Mélanges de la Société du Turin, T. III., Nova Acta Academ. Petropol., Tom. V., Miscellanea Bernolinesia VII., 129. Preto nazval Legendre tento integrál po Eulerovi integrálom Eulerovým a sice „prvého druhu“, ktorého označenie podľa Bineta „Mémoire sur les intégrales définies Eulériennes, et sur leur application à la théorie des suites, ainsi qu’ à l’évaluation...

Najstaršie počiatky matematiky

Josef Úlehla

02.06.2021

Prírodné pozorovanie dosvedčuje, že taktiež zvieratá počítajú. Aj ľudia hluchonemí počítajú. O istom juhoafrickom kmeni sa rozpráva, že len niektorí jeho členovia vedia počítať do viac ako desať, ale predsa si vedia spočítať početné stádo. Z toho vyplýva, že sa počíta a počítalo ešte pred tým, než jazyk vytvoril číslovky. To tiež dosvedčujú deti, ktoré počítajú hodne, radi...

Úvaha o dejinách matematiky

Josef Úlehla

02.06.2021

Dejiny matematiky sú nad iné vynikajúcim dokladom toho, že právom hovoríme o pokračujúcom rozvoji ľudského ducha a jeho vzdelanosti, lebo ony viac než dejiny ostatných vied dokazujú, že ľudský duch sa tu povznáša, inde zastavuje, a inde klesá naspäť do hĺbok, z ktorých sa práve povzniesol, ale pri tom predsa neustále pokračuje, neustále mohutnie a sebe kliesni cestu k...