Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou platnosťou

„Existuje len jedno dobro, a to vedomosť, existuje len jedno zlo - nevedomosť.“

Sokrates

Sókratés

„Človek bez vedomosti - svet v temnote.“

Baltasar Gracián

Baltasar Gracián

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Prvý autobus na svete

Oto Zapletal

Dátum uverejnenia na stránke: 23.07.2021

Prvým autobusom na svete so spaľovacím motorom bol Benz Omnibus. Predstavil ho v roku 1895 Karl Benz. Autobusová spoločnosť Netphener začala týmto autobusom prevádzkovať prvú autobusovú linku na svete vozidlom poháňaným benzínovým motorom. Vozidlo prvýkrát prešlo trasu 18. marca 1895 zo Siegenu cez Weidenau a Netphen do vtedajšej nezávislej obce Deuz, ktorá teraz patrí do Netphenu. Spoločnosť autobus kúpila za 6 000 mariek...

Rušeň 751 (T 478.1)

Oto Zapletal

Dátum uverejnenia na stránke: 23.07.2021

Dieselelektrický rušeň 751, pôvodne u ČSD označovaný T 478.1, sa vyrábal v ČKD Praha a mal výrobné označenie 1435 BóBó 1500. Bol vyrábaný v rokoch 1964 až 1971. Celkom bolo vyrobených 230 rušňov tohto typu a s príbuzným takmer identickým typom 752 (T 478.2) celkom 312 kusov (230 + 82). Tento rušeň je na železnici na Slovensku ako aj v Čechách doteraz (r. 2021) v prevádzke hlavne v nákladnej doprave a patrí k najvydarenejším rušňom, ktoré...

Najväčšia lokomotíva

Oto Zapletal

23.07.2021

Najväčšia, najsilnejšia a najdlhšia jednodielna dieselová lokomotíva na svete je americká lokomotíva EMD DD40X. Vyrábala ju americká spoločnosť Electro-Motive Division (EMD) ktorá vtedy patrila pod konern General Motors. To X na konci znamená, že ide o experimentálnu skúšobnú lokomotívu. Tieto lokomotívy sa vyrábali v období apríl 1969 - september 1971 a bolo...

Prirodzené právo a renesančná filozofia

prof. PhDr. Josef Tvrdý

20.07.2021

Renesančná doba, ktorá jak svojimi novými hospodárskymi podmienkami, tak i novými kultúrnymi ideálmi znemožňovala staré právne názory, bola nútená hľadať v antike ideál práva hodiaceho sa lepšie hodiace pre vtedajšiu dobu a našla ho v stoickom pojme prirodzeného práva. Stredovek poznal síce tiež tento pojem, avšak spojoval ho vždy s náboženskými ideálmi, zatiaľ čo v...

Vznik gréckej filozofie

prof. PhDr. Josef Tvrdý

20.07.2021

Filozofia u Grékov vznikla v siedmom storočí pred našim letopočtom a im prináleží zásluha, že vytvorili nie len pojem filozofie, ale rozlíšili ho od iných predmetov a tiež od príbuzných pojmov (ako je náboženstvo) a dali mu zvláštne meno (filozofia = láska k múdrosti). Gréci po prvý raz začali skúmať svet bez ohľadu na teologické a mystické predstavy, zachované tradíciou...

Pásový traktor ČTZ T-100M

Oto Zapletal

18.07.2021

Pásový traktor T-100M sa vyrábal v Sovietskom zväze, v Čeljabinskom traktorovom závode. Traktor T-100M vznikol modernizáciou traktora T-100, hlavným viditeľným rozdielom medzi traktorom T-100 a traktorom T-100M je, že traktor T-100M má šikmý sklon čelných okien kabíny, zatiaľ čo jeho predchodca T-100 má čelné okná bez sklonu, vertikálne. Kabína traktora je trojmiestna, má...

CAT 322B LN

Oto Zapletal

18.07.2021

CAT 322B LN je hydraulické rýpadlo vyrábané spoločnosťou Caterpillar v rokoch 1996 až 2001.Rýpadlo patrí do skupiny stredne ťažkých hydraulických rýpadiel, je vhodné predovšetkým pre stavebníctvo, ale nájde uplatnenie aj pri ťažbe nerastných surovín a v iných oblastiach. Kabína rýpadla je tichá, priestranná, automaticky klimatizovaná, ponúka veľmi dobré podmienky...

Filozofia v druhej polovici devätnásteho storočia

PhDr. Gustav Lindner

03.07.2021

V devätnástom storočí sa už zlatý vek filozofie dávno minul. Meno filozofie stratilo lesk, ktorým sa skvelo za dôb Platónových alebo Kantových, a nie je možné popierať, že niekdajšia kráľovná vied je v očiach doby devätnásteho storočia často diskriminovaná. Príčina toho je však hlavne v samotnej filozofii, najmä v takzvanej filozofii špekulatívnej,...

Helenizmus

prof. PhDr. Emanuel Rádl

03.07.2021

Nie je možné presne označiť, kedy začína národný život upadať. Niektoré jeho prejavy ešte dlho rastú, akoby boli plné zdravia, iné sa aspoň dlho držia, nadávajúc poznať, že prekročili vrchol. Červ, ktorý na tele národa hlodá, býva ukrytý hlboko, a obzvlášť súčasníci o ňom nevedia. Kedy začal úpadok klasickej vzdelanosti? Bol vznik gréckej filozofie...

Počiatky anglickej filozofie

prof. PhDr. Emanuel Rádl

03.07.2021

Dávno pred tým, než bola ustanovená novodobá experimentálna prírodoveda a než prehovoril F. Bacon a J. Locke, začali sa na pôde dnešnej Anglie rysovať základy empirického poňatia sveta. Zdá sa, že politika a náboženstvo mali na kryštalizovanie tejto nálady podstatný vplyv. Vieme, ako sa v Paríži začalo vplyvom aristotelizmu a averroizmu...

Anatómia a fyziológia padania listov

Antonín Hanslian

01.07.2021

Dôležitou prípravou pre odpadnutie listu je vytvorenie deliacej vrstvy, v ktorej sa list odlúči od vetvičky. U listov pripravujúcich sa k odpadnutiu je často už makroskopicky badateľná v spodine stopky ako priesvitná od ostatného odlišná vrstva. Mikroskopicky potom pozorujeme v spodnej, šťavnatej časti stopky nápadnú zmenu. Predlžené bunky stopkového pletiva...

Dejinný vývoj názorov na padanie listov a jeho význam

Antonín Hanslian

01.07.2021

Jedným z najnápadnejších a tiež najzaujímavejších javov v rastlinnej ríši je jesenné padanie listov. Ak ideme koncom októbra za slnečného dopoludnia listnatým lesom alebo sadom, sype sa na nás už pri slabom závane vetra hotový dážď rôzne zafarbených lupeňov, a brodíme sa na niektorých miestach celými kopami spadnutého lístia, vydávajúceho zvláštnu jesennú vôňu...

O pôvode a vývoji variačného počtu

prof. PhDr. František Studnička

15.06.2021

Pozrieme sa na pôvod variačného počtu, ako sa časom zdokonaľoval a aký je jeho vzťah k diferenciálnemu a integrálnemu počtu, ku ktorým sa zvyčajne pripája. Získame tým nie len širší pohľad na matematickom poli a hlbšie poznanie niektorých stránok vyššej analýzy, ale vysledujeme tým aj zaujímavé a podivuhodné dráhy, akými sa mnohé základné myšlienky v priebehu celých...

Určenie hodnoty Eulerovho obmedzeného integrálu

Augustin Panek

15.06.2021

Hodnotu tohto integrálu určil Euler v „Institutiones calculi integralis“, Vol.I., sect.1., cap. VII.,IX. a Vol. IV., Mélanges de la Société du Turin, T. III., Nova Acta Academ. Petropol., Tom. V., Miscellanea Bernolinesia VII., 129. Preto nazval Legendre tento integrál po Eulerovi integrálom Eulerovým a sice „prvého druhu“, ktorého označenie podľa Bineta „Mémoire sur...

Najstaršie počiatky matematiky

Josef Úlehla

02.06.2021

Prírodné pozorovanie dosvedčuje, že taktiež zvieratá počítajú. Aj ľudia hluchonemí počítajú. O istom juhoafrickom kmeni sa rozpráva, že len niektorí jeho členovia vedia počítať do viac ako desať, ale predsa si vedia spočítať početné stádo. Z toho vyplýva, že sa počíta a počítalo ešte pred tým, než jazyk vytvoril číslovky. To tiež dosvedčujú deti, ktoré počítajú hodne, radi...

Úvaha o dejinách matematiky

Josef Úlehla

02.06.2021

Dejiny matematiky sú nad iné vynikajúcim dokladom toho, že právom hovoríme o pokračujúcom rozvoji ľudského ducha a jeho vzdelanosti, lebo ony viac než dejiny ostatných vied dokazujú, že ľudský duch sa tu povznáša, inde zastavuje, a inde klesá naspäť do hĺbok, z ktorých sa práve povzniesol, ale pri tom predsa neustále pokračuje, neustále mohutnie a sebe kliesni cestu k...

Prvý parný vlak, Praha, 1845

Ing. Jindřich Rybák

02.06.2021

1. septembra 1845 bola verejnej doprave odovzdaná trať pre náš štát obzvlášť významná, pretože spojila vtedy najdôležitejšie mesto na Morave s hlavným mestom Čiech. Pred tým sa však 20. augusta 1845 konalo priam pompézne otvorenie železnice, ktoré vrcholilo trojdňovými slávnosťami v Prahe za prítomnosti niekoľkých členov panujúceho rodu a vyznelo podľa programu v prejavy najhlbšej...

Praha, Vltava

Ing. Emil Zimmler Dr. tech. h.c

02.06.2021

Technická starostlivosť o vodné cesty, plavbu i vodné staviteľstvo v Čechách bola zverená v osemdesiatych rokoch devätnásteho storočia, po zrušení samostatného štátneho stavebného riaditeľstva, technickému odboru bývalého miestodržiteľstva, a to odboru pre vodné stavby, ktorý sa staral o splavnosť Vltavy od Budějovíc po Mělník a Labe odtiaľ až na hranice krajiny...

Kapitál a banky

doc. PhDr. Bedřich Mendl

21.05.2021

V devätnástom storočí značne rástol rozsah hospodárskeho obehu, ale zároveň rástla aj intenzita hospodárskeho života. Nálezy nových ložísk zlata (v južnej Afrike a severnej Amerike), a zdokonalenie jeho ťažby (kyanidová metóda) umožnili, že produkcia zlata rástla takým spôsobom, že sa za dvadsať rokov v období 1850 – 1870 vyťažilo viac zlata než za celých dvesto...

Boj o slobodný obchod v 19. storočí

doc. PhDr. Bedřich Mendl

21.05.2021

Hospodárstvo devätnásteho storočia bolo oživené novým, slobodnejším duchom. Pamätným svedectvom toho je petícia, ktorú v roku 1820 londýnski kupci podali anglickému parlamentu. Zatiaľ čo v predchádzajúcich dobách sa kupci dovolávali ochrany štátu proti cudzej súťaži, táto londýnska petícia vychádza z celkom odlišnej zásady. Kupci vyvodzujú, že životnou otázkou Anglie je...

Telesná hmotnosť

prof. MUDr. Josef Thomayer

05.05.2021

Hmotnosť ľudského tela javí v priebehu života istý zákonitý pomer. V mladosti ľudské telo rastie, jak do výšky tak i do hmotnosti. Podľa štatistík rastie hmotnosť ľudského tela nerovnomerným tempom až ku tridsiatemu roku života. Po tom sa začne udržiavať v rovnakej miere (rozumie sa, že pomerne) a potom zas začína hmotnosť ubúdať. Priemerný muž mal podľa Queteletových štatistík...

Zrak

prof. PhDr. František Krejčí

25.04.2021

Rozoznávame celkom päť pocitových zmyslov: hmat, chuť, čuch, sluch a zrak.Obsah hmatových pocitov je možné označiť slovom tlak. Rôznosti tlaku chápeme ako rôznosť sily, prenášajúcej silu z popudu na požitok. Teda silnejší tlak je iný požitok tlakový obsahovo tak, ako „teplejší“ je obsahovo rôzny požitok od menej teplého. Pokiaľ sme si pri dojme vedomí vlastného pohybu,...

Psí - Psychológia

prof. PhDr. František Krejčí

25.04.2021

Javy (deje, procesy, pochody), ktoré môžu byť predmetom poznania, vzťahujeme buď na predmety mimo seba (strom kvitne, magnet priťahuje, voda tečie, zvon zvoní), alebo na seba samého (vidím, čuchám, cítim, chcem, myslím).Javy, ktoré vzťahujeme na predmety mimo seba a na svoje telo, sú vonkajšie, javy, ktoré sa vzťahujeme na seba samých, sú...

Naj košík

Oto Zapletal

20.12.2020

Nachádza sa vo východnom Newarku v štáte Ohio v USA. Stavebníci a architekti potrebovali na realizáciu projektu dva roky. Stavba novej budovy stála asi 30 miliónov dolárov. Výstavbu tejto budovy realizovali spoločnosti NBBJ a Korda Nemeth Engineering, bola otvorená v roku 1997. Budova v tvare košíka bola postavená pre spoločnosť The Longaberger...

Motocykel s remeňovým prevodom

prof. Ing. Emil Čermák

20.12.2020

U najstarších motocyklov sa sila od motora prenášala na zadné koleso veľmi jednoducho, plochým remeňom. Na hriadeli motora bola zaklinovaná remenica s koženým obkladom; remenica zadného kolesa bývala plechová a prinitovaná pomocou pásikov k obruči zadného kolesa. Aby remeň mohol prenášať danú obvodovú silu, musel byť náležite napätý. Toto napätie...

Victorian - prvý transatlantický parník poháňaný parnými turbínami

Oto Zapletal

16.12.2020

Na konci devätnástého storočia sa začínajú používať prvé parné turbíny k pohonu námorných lodí. K tomu účelu sa používajú podobné turbíny ako v priemysle na pohon strojov, len sú istým spôsobom prispôsobené novému účelu. K prvému použitiu parnej turbíny k pohonu lode došlo v roku 1894. Použil ho Parsons na Turbinii, malej torpédovej lodi, ktorá bola...

Parsonova kombinovaná impulzívno-reakčná parná turbína

prof. Ing. Josef Zvoníček

16.12.2020

Myšlienku parnej turbíny je možné sledovať až do Egypta, kde už v roku 120 pred našim letopočtom Hero popisuje svoju otáčajúcu sa guľu. Neskôr si zasluhuje zmienku Brancov návrh z roku 1629, po ktorom bola zasa dlhšia prestávka. Až v roku 1791 podáva Sadlér popis parou hnaného Segnerovho kolesa, v roku 1792 prevádza sa v Amerike nejaká...

Trhací stroj

prof. Ing. Michael Ursíny

10.12.2020

Skúšanie stavebných hmôt založené a odborne vykonávané na vedeckom podklade je dieťaťom 19. storočia. V podstate je však asi tak staré ako ľudstvo samé. Je isté, že aplikácie surovín, ktoré príroda dáva človeku k ukojeniu jeho telesných potrieb, predchádzali vždy istým výberom alebo testovaním. Tak tomu bolo u potravín, ktorými človek ukájal svoj...

cisár Rudolf II

prof. PhDr. Karel Chytil

10.12.2020

Cisár Rudolf II., patrí k panovníkom, ktorým bola dopriata dosť dlhá doba vlády a života. Jeho otec a predchodca Maximilián II. zasadol na trón v roku 1564 v zrelom veku a za 12 rokov, 12. októbra 1576, sa rozlúčil s tunajším svetom. Rudolf, narodený v roku 1552 sa za života svojho deda Ferdinanda I. zdržiaval vo Viedni, a od svojho 11. roku na...

Sedem mudrcov

prof. PhDr. František Drtina

08.12.2020

Dá sa povedať, že grécka filozofia bola samostatná a vzápätí univerzálna, opierajúc sa o vlastné duševné nadanie a rozumovú dispozíciu gréckeho národa. Pomery hospodárske, obchodné, kultúrne, nedostatok náboženskej dogmatiky a cirkevnej organizácie aj živý etický zmysel, vzápätí prebudený v gréckom národe, to všetko vytvorilo priaznivé...

Lokomotíva

Oto Zapletal

08.12.2020

Na pohon parných strojov sa takmer do konca devätnásteho storočia používala len takzvaná nasýtená para. Pre nasýtenú paru sa tiež používajú názvy sýta para alebo suchá para. Nasýtená para, je para, ktorá je v termodynamickej rovnováhe s kvapalinou o rovnakej teplote a tlaku. Ide o dynamickú rovnováhu, pri ktorej je vyparená látka presne...

Parník Great Western z roku 1838

Oto Zapletal

08.12.2020

Great Western bol plachetný parník poháňaný lopatkovými kolesami, ktoré boli na oboch stranách lode, postavený za účelom plavieb cez Atlantický oceán. Loď vlastnila a prevádzkovala spoločnosť Great Western Steamship Company. Bola najväčšou osobnou loďou na svete od roku 1838 do roku 1839. V roku 1839 jej prvenstvo zobral parník British Queen konkurenčnej...

Napoleon

PhDr. Hugo Traub

04.12.2020

Prechod zo storočia do storočia sa obvykle deje prirodzene a nenápadne, rovnako ako postup z roka na rok, zo dňa na deň. A predsa prechod z 18. do 19. storočia nebol tak nenápadný. Vo Francúzsku sa odohrala takzvaná veľká revolúcia (1789-1794), ktorá, odstránila neobmedzenú kráľovskú vládu aj ústavnú monarchiu, zriadila demokratickú...

Napoleon

PhDr. Hugo Traub

04.12.2020

O Napoleonovi to pekne napísal J. Bidlo: „vedel národ spitý slobodou tak držať na uzde, že sa uspokojil iba so zdanlivými politickými slobodami“. Napoleon nebol len nepremožiteľný vojvodca, ale tiež aj výborný štátnik. V krátkej dobe sa Francúzsko tešilo z poriadku a pokoja, ako dávno nie predtým ani potom. Za veľký čin jeho vlády, hoci...

Napoleon

PhDr. Hugo Traub

04.12.2020

Španielsko sa ukázalo byť zapálenou ranou na francúzskom tele. Angličania zakotvený v Portugalsku, udržiavali na španielskych hraniciach pripravené vojsko. A už sa začalo kaziť priateľstvo s Ruskom, ktoré s nedôverou pozorovalo vzrastajúcu moc Poľska a ťažko trpelo kontinentálnou blokádou Anglicka, lebo bolo odrezané od pred tým živého...

Napoleon

PhDr. Hugo Traub

04.12.2020

Na jeseň 1814 sa vo Viedni konal za kongres, ktorý riešil nadmieru spletité otázky a mal vydať novú mapu Európy po Napoleonovom páde. Kongresu predsedal Metternich, ktorý bol povýšený na knieža. Bolo to slávne zhromaždenie, konané za účasti mnohých panovníkov a slávnych štátnikov. Za Rusko Razumovskij a Nesselrode, za Britániu Wellington a...

Sídlo Českého krajinského snemu

JUDr. Karel Kramář

28.11.2020

Mária Terézia prerušila prirodzený vývoj vnútorných pomerov svojich krajín, svoju vôľu povýšila nad právo a spravodlivosť a pomocou centralizmu seba učinila štátom. Ona bola zákonom, ona bola správou, ona bola všetkým a centralizmus bol jej najpohodlnejší prostriedok k nerušenému osvedčovaniu jej neochabujúcej energie. Vytvorila...

Mária Terézia

JUDr. Karel Kramář

28.11.2020

Na trón Habsburgovcov sa posadila žena, ktorá sa stala jednou z najväčších z pomedzi veľkých žien svetových dejín. Zdalo sa, ako by chcel osud v tejto žene spojiť všetko, čo urobilo Habsburgovcov tak veľkými: húževnatosť, vytrvalosť, nepoddajnosť a bezohľadnosť dlhej rady jej predkov. Proti celému svetu obhajovať korunu, ktorú jej...

Praha 1607

JUDr. Karel Kramář

28.11.2020

Vzhľadom k histórii českého štátneho práva treba presne rozoznávať tri veci. V prvom rade v histórii znamenalo české štátne právo nerozlučný pomer troch spojených krajín českej koruny, Čiech, Moravy a Sliezska k Habsburskej dynastii. Tento pomer bol roku 1526., 1545. a potom pragmatickou sankciou, ktorá bola prijatá všetkými stavmi krajín...

Ľudovít XIV.

prof. PhDr. Josef Šusta

20.11.2020

Vestfálskym (r. 1648) a pyrenejským (r. 1659) mierom, bol konečne dobojovaný veľký zápas. Dynastia, ktorá tak dlho spela k nadvláde Habsburgovcov nad Európou, bola nútená vzdať sa tohto sna; dvojhlavý orol bol žalostne ošklbaný a roztrhnutý na dve poloviny, z ktorých španielska si odniesla...

Napoleon

prof. PhDr. Josef Šusta

20.11.2020

Národná nespokojnosť Nemcov s panovaním Napoleona v Nemecku, mala väčší význam, než nespokojnosť s napoleonským panstvom v iných častiach Európy. V Nemecku doba veľkých literárnych klasikov priniesla značný vzrast vzdelanosti a jej osamostatnenie od cudzích vplyvov a vzorov. Zreje tu znenáhla aj svieže pochopenie pre svojráznosť plemennú,...

Filozofia

PhDr. Tomáš Trnka

25.08.2020

Záhada, aký zmysel má život, čo som, prečo žijem, trápi viac či menej všetkých ľudí. Ale filozofa tieto otázky trápia oveľa viac. Odpočívaš niekde na okraji lesa a dívaš sa na oblohu. A náhle si uvedomíš, že sa dívaš na desivé, hrozné nekonečno bez konca. Čo je človek voči nemu? A premýšľaš a tvoje myšlienky sa zastavia, zdá sa ti, vžiješ sa do...

Priestor, čas a hmota

Oto Zapletal

25.08.2020

Táto téma svojím obsahom spadá jak do filozofie tak i do astrofyziky a kozmológie. Záleží z ktorého uhla pohľadu sa na tento problém pozeráme. Na laika pôsobí veta o nemožnosti samostatnej existencie času bez hmoty a priestoru, alebo priestoru bez hmoty a času ako nejaká dogma, ktorú astrofyzici a kozmológovia často opakujú...

Aristoteles

Aristoteles

25.08.2020

Ohľadom pamäti je potrebné povedať, čo to je a ako má byť vysvetlený jej výskyt a ku ktorej (449b) časti duše táto afekcia a spomínanie patrí. Nie sú to totiž ľudia, ktorý sú dobrí v pamätaní a ktorí v spomínaní. Skôr sú väčšinou pomalí ľudia lepší v pamätaní, zatiaľ čo rýchli a učenlivý sú lepší v spomínaní. Najprv teda je...

Sokrates

Platon

25.08.2020

Sokrates: Zdravím ťa, Ione! Odkiaľ si k nám zavítal za terajšej doby? Či z domova alebo z Efezu?Ion: Ani odtiaľ, ani odtiaľ, Sokrate, ale z Epidauru zo slávnosti konanej na česť Asklepiovu. Sokrates: Čo vari Epiduarci konajú bohu na počesť i súťaž rapsódov? Ion: Pravdaže, ako i súťaž ostatného umenia hudobného...

Živnostník

Dr. Josef Gruber

20.08.2020

Živnostenskí inšpektori rakúski predložili nedávno zákonodarným zborom a verejnosti jedenástu správu o svojej činnosti v roku 1894. Tak ako predošlá, aj táto správa je bohatým zdrojom poučení o hospodárskych a sociálnych pomerov v priemysle a obchode vôbec, ktorej vadí iba nejednotnosť a nedostatok všeobecného prehľadu, ktorý by hojný...

Spoločné počúvanie rádia

Oto Zapletal

16.08.2020

Predchodcom rozhlasového vysielania bola bezdrôtová telegrafia, čo bolo vysielanie signálov v Morseovej abecede elektromagnetickými (rádiovými) vlnami. Mnohé telegrafné zariadenia a vysielacie antény boli po úpravách použité k rozhlasovému vysielaniu. Výraz „radio“ pochádza zo slova „radiophony“ ktoré po prvý raz použil...

Stephensonová lokomotíva

Oto Zapletal

14.08.2020

Začiatok histórie parných železníc je neoddeliteľne spojený s vynálezom parného stroja. Prvý parný stroj s konštruoval Thomas Newcomen (1664 – 1729), niekedy okolo roku 1712. Tento stroj úspešne slúžil na čerpanie vody z baní, ale nebol schopný bežať nepretržite. Para ktorú dodával kotol stroja stačila len na niekoľko pohybov, a stroj potom chvíľu...

Tomáš G. Masaryk

prof. PhDr. Tomáš Garrigue Masaryk

12.08.2020

Výňatok z reči predsedu Československej národnej rady, univ. prof. Dr. Tomáša G. Masaryka prednesenej v roku 1917. Obnovme si niektoré historické spomienky. Rakúsko jestvuje vlastne len od roku 1804, dovtedy boli tri samostatné štáty: Rakúske nemecké provincie (alpské zeme), Čechy a Uhorsko. Pred tým, v roku 1526 spojili sa Čechy s Uhorskom a...

Tomáš Akvinský

Oto Zapletal

10.08.2020

Problém pravdy je jednou z najstarších otázok filozofie, možno povedať, že je pravdepodobne taký starý ako sama filozofia. Absolútna pravda je niečo k čomu sa síce stále môžeme približovať ale nikdy to nedosiahneme. Pre človeka je absolútna pravda nedosiahnuteľná, podľa náboženských predstáv je poznania...

Bojnický zámok

Oto Zapletal

10.08.2020

Bojnický zámok je jedným z najkrajších a najstarších zámkov na Slovensku. Zámok sa nachádza v Trenčianskom kraji. Je postavený na travertínovej kope nad mestom Bojnice. Bojnický zámok má v súčasnosti romantický architektonický vzhľad. Fasáda obytnej veže, ktorá je veľmi členená, tiež aj otvory v hradbách, steny, portály, atiky a rôzne kované detaily sú typické...

UNEX DH 101

Oto Zapletal

08.08.2020

UNEX DH 101 je prvé hydraulické rýpadlo československej výroby. Stroj bol po prvý raz predstavený v roku 1970 na MSV v Brne, kde získal zlatú medailu. Hydraulické rýpadlo UNEX DH 101 vyrábali Uničovské strojírny, n. p., Uničov. Cena v dobe výroby bola 695 010 Kčs (s vybavením), len pre podniky a organizácie...

Lokomotíva 742

Oto Zapletal

06.08.2020

Dieselelektrická lokomotíva 742 (staré označenie T 466.2) je dieselelektrická lokomotíva určená pre ľahšiu traťovú nákladnú službu a stredne ťažký posun. Lokomotíva 742 je štvornápravová s kapotovou karosériou. Má jedno rušňovodičské stanovište umiestnené mimo stred vozidla s dvoma diagonálnymi riadiacimi pultmi...

Slimák záhradný

Oto Zapletal

06.08.2020

Slimáka záhradného pozná snáď každý, je to náš najznámejší slimák. Má „domček“, ktorý sa nazýva ulita a do ktorej sa v prípade nebezpečenstva schováva. Slimáka záhradného môžeme vidieť v lesoch, v krovinách, na vlhkých lúkach, v parkoch, v záhradách, v sadoch a na iných podobných miestach. Majú radi vlhké tienisté...

Parný traktor

Oto Zapletal

02.08.2020

Často sa ako prvý funkčný pásový traktor na svete uvádza pásový traktor Benjamina Holta z roku 1904. Pokiaľ ide o pásový traktor v súčasnom poňatí, tak je to pravda, lenže ešte pred ním, v roku 1901 bol patentovaný a predstavený stroj, ktorý môžeme označiť za úplne prvý pásový traktor na svete...

Stromy

Oto Zapletal

15.07.2020

Stromy sú dreviny, čiže rastliny majúce trváce drevnaté stonky a obnovovacie púčiky umiestnené nad povrchom pôdy. Nadzemnú časť stromu tvorí kmeň, ktorý sa v istej výške nad zemou rozvetvuje do koruny. Vzhľadom na obrovskú druhovú rozmanitosť drevnatých rastlín považovaných za stromy nie je možné vytvoriť presnú definíciu pojmu strom. Niekedy sa preto tiež používa termín...

Acylpyrín

Oto Zapletal

12.07.2020

O liečivých účinkoch vŕbovej kôry sa vedelo už v dávnych dobách. Už starí Sumeri a Egypťania vedeli, že vŕbová kôra tíši bolesť a pomáha pri horúčkovitých ochoreniach. Neskôr sa liečebné používanie vŕbovej kôry rozšírilo aj do Babylona, Grécka a Ríma. Liečebné účinky vŕbovej kôry v dávnej minulosti poznali dokonca aj v Indii, Peru a Mexiku.

Elektráreň

Oto Zapletal

10.07.2020

Elektrická energia je najvyužívanejšou formou energie v súčasnom svete. Má všestranné uplatnenie, svieti, hreje, poháňa lokomotívy, taví rudu v elektrických oblúkových peciach, dá sa s ňou zvárať, napája elektronické prístroje, atď. Elektrická energia je čistá, ekologická, preto napríklad Švajčiarsko, ktoré tak dbá o životné prostredie, elektrifikovalo takmer všetky...

živočích

Oto Zapletal

08.07.2020

Každý živočích je svojim spôsobom prispôsobený na život v istom druhu životného prostredia. Napríklad morské ryby, veľryby, chobotnice a medúzy žijú v slaných vodách morí a oceánov. Sladkovodné ryby žijú v sladkých vodách riek, jazier a rybníkov. Okrem toho sú živočíchy prispôsobené k životu na určitom stanovišti, pretože tam najskôr nájdu potravu, úkryt...

breza

Oto Zapletal

08.07.2020

Breza (Betula) je rod listnatých stromov alebo kríkov, ktoré patria do čeľade brezovitých (Betulaceae). Tento rod stromov je rozšírený od mierneho až po subpolárny pás severnej pologule. Rastie najmä v eurázijskej oblasti. Obvykle sa udáva, že do tohto rodu patrí asi 120 druhov. Na Slovensku rastú dva druhy briez a to breza previsnutá (breza bradavičnatá, Betula...