Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou platnosťou

TECHNICKÉ VEDY

ENERGETIKA A ELEKTROTECHNIKA

Parsonsová parná turbína

prof. Ing. Josef Zvoníček

Dátum uverejnenia na stránke: 16.12.2020

Myšlienku parnej turbíny je možné sledovať až do Egypta, kde už v roku 120 pred našim letopočtom Hero popisuje svoju otáčajúcu sa guľu. Neskôr si zasluhuje zmienku Brancov návrh z roku 1629, po ktorom bola zasa dlhšia prestávka. Až v roku 1791 podáva Sadlér popis parou hnaného Segnerovho kolesa, v roku 1792 prevádza sa v Amerike nejaká jednosmerná turbína, Real a Pichon v roku 1827 konštruujú prvú viacstupňovú akčnú turbínu. V roku 1858 predkladá...

História rozhlasového vysielania

Oto Zapletal

Dátum uverejnenia na stránke: 16.08.2020

Predchodcom rozhlasového vysielania bola bezdrôtová telegrafia, čo bolo vysielanie signálov v Morseovej abecede elektromagnetickými (rádiovými) vlnami. Mnohé telegrafné zariadenia a vysielacie antény boli po úpravách použité k rozhlasovému vysielaniu. Výraz „radio“ pochádza zo slova „radiophony“ ktoré po prvý raz použil Francúz Ernest Mercadier v roku 1881. Termín „radio“ bol prijatý v auguste 1906 na medzinárodnej konferencii v Berlíne. Slovo rozhlas vzniklo až v roku 1924, kedy český...

Elektráreň

Oto Zapletal

10.07.2020

Elektrická energia je najvyužívanejšou formou energie v súčasnom svete. Má všestranné uplatnenie, svieti, hreje, poháňa lokomotívy, taví rudu v elektrických oblúkových peciach, dá sa s ňou zvárať, napája elektronické prístroje, atď. Elektrická energia je čistá, ekologická, preto napríklad Švajčiarsko, ktoré tak dbá o životné prostredie, elektrifikovalo takmer všetky...