Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou alebo dlhodobou platnosťou

PRÍRODNÉ VEDY

GEOGRAFIA

rieka - potok

Oto Zapletal

Dátum uverejnenia na stránke: 3. 7. 2022

Stojím na brehu vodného toku a rozmýšľam, je to potok alebo rieka? Pozerám na mapu a vidím modrú čiaru, ktorá znázorňuje vodný tok, a nad ňou názov toho vodného toku. Lenže mapa neuvádza, či to je potok alebo rieka. Pýtam sa, je to potok alebo rieka? V mnohých slovanských jazykoch (Čechy, Poľsko, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko) sa slovo potok používa pre označenie malého prirodzeného vodného toku. Malatinský potok (Slovensko), Šárecký potok (Čechy), Wysoki...

Pravý a ľavý breh rieky

Oto Zapletal

Dátum uverejnenia na stránke: 3. 7. 2022

Pravý a ľavý breh rieky, ktorý je ktorý? Na ktorej strane je pravý a ľavý breh rieky? Rozhodne by ste to mali vedieť, je to v živote často potrebné. Rieka má pravý a ľavý breh, ako určiť ktorý je ktorý? Na severnej pologuli sa to niekedy dá zistiť aj podľa toho, ktorý breh rieky je následkom coriolisovej sily viac podmývaný.Ktorý breh je pravý a ktorý breh je ľavý určíme tak, že sa pozeráme v smere toku rieky, breh na našej pravej strane je pravý breh, breh po našej ľavej strane je ľavý breh...

Pravý alebo ľavý prítok?

Oto Zapletal

3. 7. 2022
Ako určíme, či ide o pravý alebo ľavý prítok? Rozhodne by ste to mali vedieť, je to v živote občas potrebné. V prípade určenia strany prítoku postupujeme rovnako, ako v prípade určenia pravého a ľavého brehu vodného toku. Postavíme sa v smere toku vodného toku, po pravej ruke je pravý prítok a po ľavej ruke je ľavý prítok. Na mape býva smer vodného toku označený šípkou...