Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou platnosťou

SPOLOČENSKÉ VEDY

EKONOMIKA A EKONÓMIA

Kapitál a banky

doc. PhDr. Bedřich Mendl

Dátum uverejnenia na stránke: 21.05.2021

V devätnástom storočí značne rástol rozsah hospodárskeho obehu, ale zároveň rástla aj intenzita hospodárskeho života. Nálezy nových ložísk zlata (v južnej Afrike a severnej Amerike), a zdokonalenie jeho ťažby (kyanidová metóda) umožnili, že produkcia zlata rástla takým spôsobom, že sa za dvadsať rokov v období 1850 – 1870 vyťažilo viac zlata než za celých dvesto rokov pred tým. Tiež ťažba striebra rástla podobne a ku prospechu hospodárstva nebolo len to, že...

Boj o slobodný obchod v 19. storočí

doc. PhDr. Bedřich Mendl

Dátum uverejnenia na stránke: 21.05.2021

Hospodárstvo devätnásteho storočia bolo oživené novým, slobodnejším duchom. Pamätným svedectvom toho je petícia, ktorú v roku 1820 londýnski kupci podali anglickému parlamentu. Zatiaľ čo v predchádzajúcich dobách sa kupci dovolávali ochrany štátu proti cudzej súťaži, táto londýnska petícia vychádza z celkom odlišnej zásady. Kupci vyvodzujú, že životnou otázkou Anglie je styk s cudzinou. Styk s cudzinou poskytuje možnosť dovážať zbožie, pre ktoré má cudzina vhodné...