Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou alebo dlhodobou platnosťou

PRÍRODNÉ VEDY

CHÉMIA

Historický vývoj názorov a poznatkov o atómoch

Autor: doc. RNDr. ThDr. František Schacherl

S pojmom atóm sa po prvý raz stretávame v indickej filozofii, a to v brahmanskej sústave zvanej Vaišéšika. Pôvodcom tohto názoru bol filozof Kanáda. Indický atomizmus si predstavuje atómy ako body na rozdiel od gréckeho atomizmu. Ten si predstavuje atómy ako telieska určitých, hoci aj nepatrných rozmerov. Dnešným poznatkom o atómoch sa najviac približuje grécky atomizmus, pretože v súčasnosti pripisujeme atómom určité rozmery. Či mali indické myšlienky o atómoch vplyv na grécky a rímsky...

Historický vývoj názorov a poznatkov o molekulách

Autor: doc. RNDr. ThDr. František Schacherl

Keby bola zostala náuka o atómoch odkázaná len na chemické poznatky, nebolo by sa pravdepodobne dospelo ďalej, než o čom som písal v článku „Historický vývoj názorov a poznatkov o molekulách“. Až fyzikálne a chemické výskumy poskytli presnejší obraz sveta atómov. Veľa svetla do poznania atómov najskôr priniesla kinetická teória hmoty. Kinetická teória hmoty vysvetľovala vlastnosti látok, konkrétne plynov po vzore nebeskej mechaniky, ako ju vybudovali slávny hvezdári a fyzici Galilei, Kepler, Newton a Laplace...