Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne nadčasovou platnosťou

PRÍRODNÉ VEDY

BOTANIKA

Ihličnaté stromy

Oto Zapletal

15.07.2020

Stromy sú dreviny, čiže rastliny majúce trváce drevnaté stonky a obnovovacie púčiky umiestnené nad povrchom pôdy. Nadzemnú časť stromu tvorí kmeň, ktorý sa v istej výške nad zemou rozvetvuje do koruny. Vzhľadom na obrovskú druhovú rozmanitosť drevnatých rastlín považovaných za stromy nie je možné vytvoriť presnú definíciu pojmu strom. Niekedy sa preto tiež používa termín stromovitá forma.Povrch kmeňa stromu je pokrytý kôrou, pod kôrou sa nachádza lyko...

breza plstnatá

Oto Zapletal

08.07.2020

Breza (Betula) je rod listnatých stromov alebo kríkov, ktoré patria do čeľade brezovitých (Betulaceae). Tento rod stromov je rozšírený od mierneho až po subpolárny pás severnej pologule. Rastie najmä v eurázijskej oblasti. Obvykle sa udáva, že do tohto rodu patrí asi 120 druhov. Na Slovensku rastú dva druhy briez a to breza previsnutá (breza bradavičnatá, Betula pendula) a breza plstnatá (Betula pubescens). Obidva druhy stromov majú na kmeni a konárch kôru a bielej farby, ktorá je pre tieto stromy...