Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou alebo dlhodobou platnosťou

SPOLOČENSKÉ VEDY

TEOLÓGIA

Biblia, stvorenie sveta, popis stvoriteľských dní

Citáty z Biblie

Boh podľa biblického textu stvoril nebesia, zem a človeka za šesť dní, siedmy deň odpočíval. Prvý stvoriteľský deň: Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Tu povedal Boh: "Buď svetlo!" a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré; i oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo "dňom" a tmu nazval "nocou". A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý. Druhý stvoriteľský deň: Potom Boh povedal: "Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami!" I urobil Boh...

Biblia – posledný súd

Citáty z Biblie

Biblia nám popisuje, ako bude prebiehať posledný súd. Výber citátov z Biblie o poslednom súde: Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: "Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol...

kristus

Text tradičnej modlitby

Slovenská, latinská a anglická verzia tradičnej modlitby „Otče náš“: Otče náš ktorý si na nebesiach, Pater noster, qui es in caelis, Our father, who art in heaven, posväť sa meno Tvoje, sanctificetur nomen tuum, hallowed be Thy name, príď kráľovstvo Tvoje, adveniat regnum tuum, Thy kingdom come, buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi...

peklo

Citáty z Biblie

Biblia nám peklo popisuje, ako miesto strašného, časovo neohraničeného utrpenia, určeného pre zlých ľudí, satana a jeho zlých anjelov. Výber citátov z Biblie o pekle: Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre...

Armagedon

Autor: Oto Zapletal

Názov Armagedon alebo tiež Harmagedon, pochádza z hebrejského názvu Har Megido, doslova „Hora Megido“. Har Megido, doslova „Hora Megido“, nie je doslovne hora ale iba kopec, vyvýšenina. Toto miesto sa nachádza niekoľko kilometrov juhovýchodne od hory Karmel v štáte Izrael. Je z neho dobrý výhľad na nížinu Esdrolon (Jezrel). Pri Megide bojovalo mnoho národov, pretože...

anjel

Katolícka náuka o strážnych anjeloch

Anjeli boli stvorení Bohom ešte pred stvorením hmotného sveta. Boh každému človeku pridelil dobrého anjela. Ten nás na dobré napomína a na tele i na duši nás ochraňuje. Sú stále s nami. Aby nám však mohli účinne pomáhať, musia mať náš súhlas, čo znamená, že ich o to máme žiadať modlitbou. Druhého októbra majú anjeli strážny svoj sviatok...