Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou platnosťou

SPOLOČENSKÉ VEDY

KULTÚRA A UMENIE

cisár Rudolf II

prof. PhDr. Karel Chytil

Dátum uverejnenia na stránke: 10.12.2020

Cisár Rudolf II., patrí k panovníkom, ktorým bola dopriata dosť dlhá doba vlády a života. Jeho otec a predchodca Maximilián II. zasadol na trón v roku 1564 v zrelom veku a za 12 rokov, 12. októbra 1576, sa rozlúčil s tunajším svetom. Rudolf, narodený v roku 1552 sa za života svojho deda Ferdinanda I. zdržiaval vo Viedni, a od svojho 11. roku na španielskom dvore u svojho strýka Filipa II., ktorého sestra Mária bola jeho matkou. Ešte za života...

Hip-hop

Oto Zapletal

Dátum uverejnenia na stránke: 16.7.2020

Hip-hop je súhrnné označenie pre subkultúru (dnes už skôr kultúru) ktorá v sebe zahŕňa okrem hudby a tanca aj spôsob života, názory na svet a život v ňom, spôsob obliekania, slang, graffiti, uličný basketbal a skateboarding. Názov je odvodený z pohybu pri tanci, kde “hip” sú bedrá a “hop” znamená skákať-hýbať sa, takže doslovne to znamená „skákajúce bedrá“. Hip-hop vznikol v 70. rokoch dvadsiateho storočia ako subkultúra v New Yorku,...