SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Základné pravidlá pre počitanie s číslom nulaMATEMATIKA

Základné počtové úkony s číslom 0.Nula je číslo 0, jedna z najzákladnejších matematických konštánt. Má tú vlastnosť, že pre každé číslo a platí:

a + 0 = 0

a . 0 = 0Pre sčítanie a odčítanie platí:

8 + 0 = 0 + 4 = 4, všeobecne platí: a + 0 = 0 + a = a

4 - 0 = 4, všeobecne platí: a - 0 = a

0 - 6 = -6, všeobecne platí: 0 - a = -a

0 + 0 = 0, všeobecne platí: 0 + 0 = 0Pre násobenie platí:

2 . 0 = 0 . 2 = 0, všeobecne platí: a . 0 = 0 . a = a

0 . 0 = 0, všeobecne platí: 0 . 0 = 0Pre delenie platí:

0 : 3 = 0 všeobecne platí: 0 : a = 0 kde a ≠ 0Zvláštnym prípadom je delenie nenulového čísla nulou

Napríklad:

3 : 0 čo zovšeobecníme na a : 0

Tu sa uplatňuje toto pravidlo:

Delenie nenulového čísla nulou nie je definované, pretože nemá nijaký význam.

Menovateľ sa vo všeobecných vzorcoch rozumie vždy rôzny od nuly.Ale ak by sme predsa len chceli poznať výsledok delenia nulou, tak nám pomôže nasledujúca úvaha:

1 : 5 = 0.2
1 : 2 = 0.5
1 : 1 = 1
1 : 0.5 = 2
1 : 0.1 = 10
1 : 0.01 = 100
1 : 0.001 = 1000
1 : 0.0001 = 10000
1 : 0.00001 = 100000
1 : 0.000001 = 1000000
1 : 0.0000001 = 10000000
1 : 0.00000001 = 100000000
1 : 0.000000001 = 1000000000
1 : 0.0000000001 = 10000000000
1 : 0.00000000001 = 100000000000

Všimnite si, že čím menším číslom delíme, tým väčší výsledok dostaneme.

Teda, čím viac sa číslo ktorým delíme blíži k nule, tým väčšie číslo dostaneme.

No a nula je to najmenšie možné číslo, ktorým by sme mohli deliť.

Z toho sa dá odvodiť, že ak budeme deliť nulou, dostaneme najväčšie možné číslo.

A najväčšie možné číslo je nekonečne veľké číslo.

A toto tvrdenie môžeme zovšeobecniť:

a : 0 = ∞Súčin je názov pre výsledok násobenia
Základné pravidlá pre počitanie s číslom nula.
Dátum nasnímania fotografie: 12 apríl 2011.


SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved