SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Čo je úmrtnosť a čo je smrtnosť?


Úmrtnosť a smrtnosť nie je to isté.

Úmrtnosť (latinský výraz mortalita, po anglicky mortality rate) vyjadruje počet úmrtí (spôsobených čímkoľvek) v pomere k počtu obyvateľov (alebo počtu štatisticky sledovaných osôb, obvykle na 1 000 osôb za rok (alebo za iné zvolené obdobie).


Smrtnosť má užší význam, vyjadruje počet úmrtí na jednu určitú chorobu. Smrtnosť (latinský výraz letalita, po anglicky case fatality rate) je demografický ukazovateľ, vyjadruje podiel zomrelých zo skupiny zasiahnutej určitým javom, napríklad chorobou, úrazom alebo dopravnou nehodou. Smrtnosť nám udáva závažnosť ochorenia, hovorí, aké smrtiace (letálne) je dané ochorenie. Vyjadruje sa ako proporcia, čiže percento tých, čo v dôsledku ochorenia zomreli, z celého počtu chorých. Čiže ak je v krajine 100 nakazených nejakým ochorením a zomrie z nich jedna osoba, smrtnosť je jedno percento. Smrtnosť je popri úmrtnosti (mortalite) druhým štatistickým údajom popisujúcim pravdepodobnosť úmrtia. Kým úmrtnosť je ale vztiahnutá k celkovej populácii, smrtnosť iba k vybranej podmnožine.


Napríklad úmrtnosť pri zrážke chodca s rýchlovlakom je veľmi nízka, pretože k nej dochádza veľmi zriedka, ale smrtnosť je takmer 100%, pretože túto zrážku takmer žiadny chodec neprežije.


Úmrtnosť a smrtnosť nie je to isté.
Úmrtnosť a smrtnosť nie je to isté.


SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved