SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Slovenský jazyk a literatúra


Slovenský jazyk - slová so samohláskou ä Slovenský jazyk - slová so samohláskou ä
Zoznam slov so samohláskou ä v abecednom poradí.


Slovenský jazyk - častice Slovenský jazyk - častice
Častice – definícia a spôsob používania vo vetách s množstvom vzorových viet.


Slovenský jazyk - prístavok Slovenský jazyk - prístavok
Prístavok – definícia a spôsob používania vo vetách s množstvom vzorových viet.


Kedy sa píše s, so a kedy z, zo Kedy sa píše s, so a kedy z, zo – Slovenský jazyk
Písanie predložiek s, so a z, zo v slovenskom jazyku.


Vybrané slová Vybrané slová

Vybrané slová a odvodené slová v ktorých po obojakých spoluhláskach píšeme tvrdé y/ý.


Slovenčina: Kedy sa používa oni a kedy ony? Slovenčina: Kedy sa používa oni a kedy ony?
Slovenský jazyk: Kedy píšeme oni a kedy ony?sama, sami, samo, same, samý, samá, samé, samí Slovenský jazyk, zámená: sama, sami, samo, same, samý, samá, samé, samí
Ako správne používať zámená sama, sami, samo, same, samý, samá, samé, samí?

Slovenský jazyk: Prídem o päť minút alebo za päť minút? Slovenský jazyk: Prídem o päť minút alebo za päť minút?
Kedy používame slovné spojenie o päť minút a kedy za päť minút?


Slovenčina – dva pivá alebo dve pivá? Slovenčina – dva pivá alebo dve pivá?
Ako správne skloňovať číslovku dva?


Slovenčina – napadlo ma alebo napadlo mi? Slovenčina – napadlo ma alebo napadlo mi?
Čo je správne, napadlo ma alebo napadlo mi?


Slová so samohláskou ä Slová so samohláskou ä
Zoznam slov v ktorých sa v slovenskom jazyku vyskytuje samohláska ä.


Čo je bájka? Čo je bájka?
Literatúra, epika, bájka.


Martin Rázus - Hoj, zem drahá... Martin Rázus - Hoj, zem drahá...
Báseň Martina Rázusa.
Martin Rázus (pseudonym Mrazák), narodil sa: 18. október 1888, Liptovský Mikuláš – zomrel: 8. august 1937, Brezno. Bol slovenský básnik, prozaik, esejista, dramatik, publicista, politik a evanjelický kňaz.


Jozefa Tisa alebo Jozefa Tisu? Je správne Jozefa Tisa alebo Jozefa Tisu?
Písanie mena Jozef Tiso podľa súčasných pravidiel slovenského pravopisu.


SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved