SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Psychotronické zbrane

Autor: Oto Zapletal

Dátum: 29. január 2019


Zbrane vyvinuté na základe poznatkov psychotroniky (parapsychológie).Tento typ zbraní zatiaľ oficiálne neexistuje, a oficiálne nie sú známe ani princípy na ktorých tieto zbrane fungujú. Avšak najmä alternatívne média o nich píšu a tvrdia, že existujú, ale sú prísne utajované.

Psychotronika je alternatívny názov pre parapsychológiu. Názov psychotronika je novší a používať sa začal vo východnej Európe ešte v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Parapsychológia je pôvodný názov pre vedu, ktorá a zaoberá vnímaním, prenosom informácii a pôsobením na hmotu živými tvormi vrátane človeka za použitia dosiaľ neznámych zmyslov a síl. Ide napríklad o jasnovidectvo, telepatiu, telekinézu, niektoré javy v hypnóze a podobne. Veľká časť serióznych vedcov tento odbor nepovažuje za serióznu vedu. Výsledky parapsychológie sa nepovažujú za dostatočne preukázané, aj keď z hľadiska teórie pravdepodobnosti niekedy dosiahli výsledky, ktoré nie je možné pokladať za náhodu. Veľkým problémom parapsychológie je opakovateľnosť úspešných experimentov.

Pokiaľ ide o zavedenie výsledkov tejto vedy do vojenskej oblasti, jak USA tak Ruko (ZSSR) sa o to mnohonásobne pokúšali, napríklad za pomoci senzibilných osôb uskutočniť komunikáciu medzi ponorkami, avšak táto komunikácia bola veľmi nespoľahlivá a pre praktické účely komunikačného spojenia medzi ponorkami nepoužiteľná. Pokusy sa uskutočňovali údajne aj v iných oblastiach ale taktiež bez použiteľných výsledkov. Možnosť získať pomocou ľudí z vrodenými alebo získanými mimozmyslovými schopnosťami spoľahlivé informácie o nepriateľovi, je síce lákavá, ale zatiaľ zrejme neuskutočniteľná, teda aspoň podľa serióznych vedcov.

Získať seriózne informácie o psychotronických zbraniach je veľmi ťažké, pretože podliehajú prísnemu utajeniu. Avšak civilný vedecký výskum v oblasti parapsychológie či psychotroniky nemá dostatočne presvedčivé výsledky. Ešte v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia existovali mnohé parapsychologické laboratória, ktorých financovanie bolo zastavené pre nedostatočné výsledky výskumu, alebo pre ich nepoužiteľnosť v praxi. Takéto laboratória fungujú aj v súčasnosti, no je ich podstatne menej než v minulosti.

No do oblasti tohto výskumu patria aj zariadenia ktoré umožňujú ovládať ľudskú psychiku bez nášho vedomia. Podprahové vnímanie je už dobre známym javom v reklame. Reklama začlenená do televízneho vysielania vo veľmi krátkych časových úsekoch, ktorú vedome nie sme schopný vnímať, dokáže ovplyvniť naše správanie pri výbere značky tovaru pri nákupe. Generátory schopné vytvárať vlny rôznym spôsobom vplývajúce na ľudskú psychiku taktiež už dávno nepatria do ríše sci-fi. Zvukové vlny s frekvenciou 7 - 8 Hz, ktoré ľudské ucho nie je schopné zachytiť, dokážu u ľudí vyvolať nevysvetliteľný strach, úzkosť, zdesenie a u niektorých ľudí aj smrť. Predstavte si takýto obrovský generátor zvukových vĺn ako zbraň.


Psychotronika je alternatívny názov pre parapsychológiu
Psychotronika je alternatívny názov pre parapsychológiu.


SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved