SVETOZOR

Ekonomika a ekonómia     Veda a technika     Filozofia     Príroda    
História     Kultúra a umenie     Zdravie     Školské vedomosti    
Stavebníctvo a architektúra     Naj, naj, naj     Svet     Ostatné     Home

Breza previsnutá a breza plstnatá


Breza (Betula) je rod listnatých stromov alebo kríkov, ktoré patria do čeľade brezovitých (Betulaceae). Tento rod stromov je rozšírený od mierneho až po subpolárny pás severnej pologule. Rastie najmä v eurázijskej oblasti. Obvykle sa udáva, že do tohto rodu patrí asi 120 druhov.

Breza previsnutá
Breza previsnutá            

Breza plstnatá
Breza plstnatá              

Na Slovensku rastú dva druhy briez a to breza previsnutá (breza bradavičnatá, Betula pendula) a breza plstnatá (Betula pubescens). Obidva druhy stromov majú na kmeni a konárch kôru a bielej farby, ktorá je pre tieto stromy typická.

Breza previsnutá tiež nazývaná breza bradavičnatá (Betula pendula)
Je to najčastejšie sa vyskytujúci druh brezy rastúcej na Slovensku. Tento strom je v Európe všeobecne rozšírený. Je to nenáročná krátkoveká drevina, ktorá obľubuje ľahké pôdy a neznáša tieň. Habitus: Strom máva obvykle výšku 15 až 25 metrov, maximálne 30 metrov. Konáre má hrubé vzpriamené, koncové vetvičky previsnuté.
Kôra: V mladosti a na vetvičkách má hnedú kôru, ktorá sa časom mení na bielu, priečne sa odlupujúcu borku. Kôra výborne horí, čo sa dá dobre využiť pri zakladaní ohňa v prírode.
Listy: Strom má 3-7 cm dlhé, oválno-trojhranné listy s dlhou pretiahnutou špičkou, na okrajoch nepravidelne zúbkované, dvojito pílkovité.

Breza plstnatá (Betula pubescens)
Tento druh brezy je na Slovensku zastúpený v menšom počte než Breza previsnutá, s ktorou je ale často zamieňaná.
Habitus: Strom dosahuje maximálnu výšku 25 metrov, koncové vetvičky má rozvetvené všetkými smermi, nepôsobí previsnutým dojmom.
Kôra: Kmeň stromu má bielu kôru až po územok. Hrubá borka sa vytvára len zriedka, je celkovo svetlejšia a kruhovitejšia, vertikálnych prasklín je menej než u brezy previsnutej.
Listy: Breza plstnatá má listy na báze okrúhle, prípadne srdcovité alebo jednostranne srdcovité, špička je kratšia (tupšia) než u brezy previsnutej.


Autor fotografii: © Oto Zapletal


Breza previsnutá tiež nazývaná breza bradavičnatá - kôra
Breza previsnutá tiež nazývaná breza bradavičnatá - kôraSVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved