SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Pápež – sluha sluhov božíchKto je pápež?Pápež je najvyšší predstaviteľ Katolíckej cirkvi, rímsky biskup a najvyšší predstaviteľ štátu Vatikán.

Úradné tituly rímskeho pápeža:

Biskup rímsky.

Nástupca kniežaťa apoštolov.

Prímas taliansky.

Arcibiskup a metropolita rímskej cirkevnej provincie.

Suverén štátu mesta Vatikán.


Tiež sa označuje, už od 6 storočia, titulom: „servus servorum Dei“ čo v preklade znamená: „sluha sluhov Božích“.

Titul pápež bol zavedený asi až v 5. storočí.

Od 11. storočia novozvolený pápež nepoužíva svoje občianske meno, ale prijme pápežské meno.

Pápežský úrad ustanovil Ježiš Kristus, keď povedal apoštolovi Petrovi:
„Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."
Evanjelium podľa Matúša 16, 17 – 19

V podstate prvým pápežom bol svätý apoštol Peter, aj keď vtedy sa ešte pápežom nenazýval.

Po ňom v roku 67 nášho letopočtu jeho úrad prebral svätý Linus.

Svätý Linus bol druhý rímsky pápež a priamy nástupca svätého Petra; podľa najranejších zoznamov postupnosti rímskych biskupov ho úradom poverili Peter a Pavol, keď založili v Ríme kresťanskú cirkev.

Súčasným, už 266. pápežom Katolíckej cirkvi je František.


Svätý Peter bol prvým pápežom
Svätý Peter bol prvým pápežom. V rukách má kľúče od nebeského kráľovstva, ktoré mu odovzdal Ježiš Kristus.
Autor obrazu: Sir Peter Paul Rubens (1577 – 1640)

SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved