SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Očistec z pohľadu katolíckej vierouky
Katolícky výklad náuky o očistci
Náuka o očistci je článkom katolíckej viery.

O tom, že je očistec a že sa môže v ňom trpiacim pomáhať dobrými skutkami, učí a presvedčuje nás sväté Písmo.

V druhej knihe Machabejskej čítame, že Júda Machabejský poslal do Jeruzalema dvanásť tisíc strieborných hrivien, aby sa za padlých v boji obety a modlitby konali, aby oni tak od hriechov očistení boli. Podľa čoho veril Júda Machabejský nie len na očistec, ale i na to, že sa môže dušiam, ktoré sa v ňom nachádzajú, dobrými skutkami pomáhať. I Ježiš Kristus v novom zákone hovorí o hriechoch, ktoré nebývajú ani na tomto ani na druhom svete odpustené, nasledovne budú i na druhom svete hriechy odpustené, čo sa ale ani o nebi ani o pekle nemôže rozumieť, než o onom mieste, ktoré sa očistec menuje. Druhýkrát hovorí spasiteľ o žalári, z ktorého väzeň nevyjde prvej, pokiaľ ostatnú babku nezaplatí. Pod ktorým žalárom opäť sa len očistec musí rozumieť. Čo Kristus učil, to verila a verí jeho svätá Cirkev po všetky časy. Už i sám rozum postihuje jestvovanie stredného miesta medzi nebom a peklom; lebo podľa zreteľných slov svätého Písma nič nečistého nemôže vojsť do neba, mnohí ľudia nezomierajú v tejto čistote, avšak ani tiež nemôžu byť k zatratencom pripočítaní, teda pre týchto musí byť nejaké stredné miesto, očistec. Stav duší v očistci podľa opisu svätých otcov je hrozný. Ony sú nie len pohľadu na tvár Božiu zbavené, lež krom toho musia ešte mnohé iné trápenia znášať, ktoré sú omnoho väčšie, než všetky trápenia tohto sveta. My im ale môžeme skrze obetu svätej omše, modlitbu, pôst, almužnu a iné dobré skutky byť na pomoci. Túto službu lásky máme trpiacim dušiam horlivo preukazovať a najviac tým, ktoré sú nám najbližšie, ako: rodičom, dobrodincom, priateľom a tým s ktorými sme zhrešili.

Text je prebratý z pôvodného vydania knihy Nábožné výlevy od Andreja Radlinského z roku 1850.


Očistec
Názov obrazu: El Purgatorio (očistec)
Rok vytvorenia: 1890
Autor obrazu: Cristóbal Rojas (1857 – 1890)

SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved