SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Nesmrteľná duša, dôkazy existencie
Dôkazy o existencii nesmrteľnej duše
Dôkaz prvý
Ten najväčší dôkaz o existencii duše je naše vedomie, existencia nášho ja, uvedomovanie si vlastnej existencie. Na základe čoho predpokladáme, že aj iný ľudia si uvedomujú svoju existenciu? No predsa, len na základe toho, že my si to uvedomujeme, vieme o tom že sme a predpokladáme, že to isté pociťujú aj ostatní ľudia okolo nás. Uvedomuje si sliepka svoju existenciu, alebo je to len organický stroj? Na to nepoznáme presnú odpoveď. Ani ten najvýkonnejší počítač na svete nedokáže to, čo má človek v sebe, vedomie vlastnej existencie. Uvedomovanie si vlastnej existencie, je jednou z najväčších záhad nášho sveta. Súčasné počítače pracujú v podstate ako nesmierne výkonné mechanické počítacie stroje. Ozubené kolieska sme vymenili za polovodičové súčiastky, ktoré za určitých podmienok elektrický prúd vedú alebo nevedú, čo umožňuje vytvárať logické obvody v ktorých sa pohybujú elektróny. Ale takýmto spôsobom vedomie vlastnej existencie nikdy nevznikne. Tým že spojíte miliardy miliárd ozubených koliesok do logicky usporiadaných útvarov, vedomie nevznikne. A elektronické počítače sú len zdokonalené mechanické počítacie stroje, neschopné si uvedomovať vlastnú existenciu.


Dôkaz druhý
Zážitky ľudí čo sa prebrali z klinickej smrti.
Tieto prípady tu boli od dávna, ale s nástupom moderných vedeckých metód a techniky do medicíny, počet týchto prípadov stúpol. A títo ľudia nám podávajú svedectvo o tom čo zažili. Samozrejme, vedci s materialistickým presvedčením sa ich snažia vysvetliť ako činnosť mozgu v kritickom stave. A svoje tvrdenia dokazujú napríklad aj na experimentoch s dobrovoľníkmi, u ktorých podobný stav na krátku chvíľu vyvolajú. Problémom však zostávajú výpovede osôb, ktoré boli v stave klinickej smrti a videli alebo počuli niečo, čo jednoducho nemohli fyzicky vidieť alebo počuť. A takýchto prípadov je zdokumentovaná celá rada.


Dôkaz tretí
Na svete existuje mnoho starých tradičných náboženstiev, ktoré zachovávajú pôvodné náuky od najstarších ľudských dejín. V mnohom sa od seba odlišujú, ale v jednom sa vždy zhodujú, a to je existencia nesmrteľnej ľudskej duše a existencia ďalšieho života po smrti. Ľudia vždy verili v existenciu nesmrteľnej duše a v život po smrti.


Dôkaz štvrtý
Prípady keď mŕtvy príde svojej rodine alebo známym oznámiť, že zomrel. Týchto prípadov je veľké množstvo. Väčšinou iba v ústnom podaní, ale to obrovské množstvo, je tiež svojím spôsobom dôkaz. Zrazu spadol kvetináč z okna na zem, sviečka sama od seba zrazu zhasla, počula som kroky v izbe, luster sa začal kývať, spadol pohár zo stola, prasklo zrkadlo, spadol obraz, niekto klopal na dvere a keď som otvorila nebolo nikoho,... A následne sme sa dozvedeli, že niekto z našich blízkych v tom čase zomrel. Takto a podobne popisujú svoje zážitky ľudia, ktorým sa to prihodilo. Treba pripomenúť aj strašenie na miestach kde došlo ku nejakej vražde alebo násilnému úmrtiu. Parapsychológovia uvádzajú, že duše mŕtvych zostávajú v našom svete na zemi ešte niekoľko dní po svojej smrti.


Ľudská duša údajne, po smrti človeka, zostáva v našom svete na zemi ešte niekoľko dní
Ľudská duša údajne, po smrti človeka, zostáva v našom svete na zemi ešte niekoľko dní.

SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved