SVETOZOR

Ekonomika a ekonómia     Veda a technika     Filozofia     Príroda    
História     Kultúra a umenie     Zdravie     Školské vedomosti    
Stavebníctvo a architektúra     Naj, naj, naj     Svet     Ostatné     Home

KULTÚRA A UMENIE


Umelci a umenie na dvore cisára Rudolfa II Umelci a umenie na dvore cisára Rudolfa II
Cisár Rudolf II., patrí k panovníkom, ktorým bola dopriata dosť dlhá doba vlády a života. Jeho otec a predchodca Maximilián II. zasadol na trón v roku 1564 v zrelom veku a za 12 rokov, 12. októbra 1576, sa rozlúčil s tunajším svetom. Rudolf, narodený v roku 1552 sa za života svojho deda Ferdinanda I. zdržiaval vo Viedni, a od svojho 11. roku na španielskom dvore u svojho strýka Filipa II., ktorého sestra Mária bola jeho matkou. Ešte za života svojho otca, po jeho návrate zo Španielska, bol v roku 1572 korunovaný za kráľa uhorského, v roku 1575 za kráľa Českého a toho istého roku sa stal i cisárom rímskym. Po otcovej smrti nastupuje na jeho tróny vo veku 24 rokov; dosiahnuc veku 60 rokov, umiera 20. januára 1612 v Prahe, ktorá bola jeho stálym sídlom. Doba štyroch desaťročí, ktorá uplynula od jeho návratu zo Španielska, bola dobou usilovného pestovania výtvarného umenia, ktoré zaujíma v snahách a náklonnostiach Rudolfových popredné, časom dokonca výhradne miesto. Doba Maximiliánova predala jeho mladosti na tomto poli silný odkaz, zanechal mu veľké nedokončené dielo k dovŕšeniu a prenechala mu aj početné umelecké sily, ktoré pôsobili v službách jeho otca, jeho deda, aj strýka, arcikniežaťa Ferdinanda Tirolského, vo Viedni, v Prahe a Innsbrucku. Ferdinand Tirolský, ktorý tak dlho za svojho otca Ferdinanda I. riadil v Prahe správu kráľovstva a všetky záležitosti umelecké, bol   Čítať viac...


Čo je hip-hop, rap, diss, break-dance a graffiti? Čo je hip-hop, rap, diss, break-dance a graffiti?
Hip-hop je súhrnné označenie pre subkultúru (dnes už skôr kultúru) ktorá v sebe zahŕňa okrem hudby a tanca aj spôsob života, názory na svet a život v ňom, spôsob obliekania, slang, graffiti, uličný basketbal a skateboarding. Názov je odvodený z pohybu pri tanci, kde “hip” sú bedrá a “hop” znamená skákať-hýbať sa, takže doslovne to znamená „skákajúce bedrá“. Hip-hop vznikol v 70. rokoch dvadsiateho storočia ako subkultúra v New Yorku, v štvrtiach Harlem, Bronx a Brooklyn. V počiatkoch hip-hopu sa ako hlavné zložky tejto subkultúry uvádzali 4 základné elementy - rap, DJing, Break-dance a graffiti. Ako piaty element sa uvádza beatbox. V priebehu rokov sa tieto elementy viac špecifikovali a pribudli ďalšie. Termínom hip-hop sa označuje aj hudba typická pre túto kultúru.   Čítať viac...

SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved