SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Kto je pastoračný asistent?Rímskokatolícka cirkev - pastoračný asistent
Pastoračný asistent alebo pastoračná asistentka je laik (osoba nemajúca žiadne svätenie).

Môže, ale nemusí mať teologické vzdelanie.

Z poverenia farára vykonáva vo farnosti rôzne služby.

Zaisťuje chod kancelárie farského úradu alebo, sa ako zamestnanec cirkvi podieľa na pastorácii, napríklad ako katechéta.
Tiež môže pracovať v rámci farnosti v oblasti charitnej starostlivosti.

Pastoračný asistent vykonáva vo farnosti rôzne služby
Pastoračný asistent je laik (osoba nemajúca žiadne svätenie) vykonávajúca vo farnosti rôzne služby.
Autor fotografie: © Oto Zapletal


SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved