SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Kto je etnograf?Čo je etnografia?
Etnograf je odborník vo vedeckom odbore nazvanom etnografia.

Etnografia je kultúrno-historická veda skúmajúca kultúru etnických spoločenstiev, ľudovú kultúru, tradície, obyčaje a zvyky. Tiež sa používa názov národopis. Národopis však znamená podobnú činnosť robenú často aj neprofesionálne, zatiaľ čo etnografia je čisto vedecká disciplína. Tiež sa používa názov etnológia. Etnografia je výskum materiálnej ľudovej kultúry, kým etnológia je výskum sociálnej ľudovej kultúry.

Takže etnograf zbiera, zapisuje, študuje a systematizuje rôzne prvky ľudovej kultúry, tradícií a zvykov.

Z hľadiska národného a historického, je to nesmierne potrebná a záslužná činnosť.


Etnografia sa zaoberá vo veľkej miere aj ľudovou hudbou
Etnografia sa zaoberá vo veľkej miere aj ľudovou hudbou.
PASTRNOCI Ľudová hudba, Nová Ľubovňa, Slovensko.
Dátum nasnímania fotografie: 18. jún 2017.
Autor fotografie: Klarqa
Licencia fotografie: (CC BY-SA 4.0)

SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved