SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Koľko váži benzín?Akú objemovú hmotnosť má benzín?Obyčajný benzín je priezračná, jemne prchavá, veľmi horľavá, typicky páchnuca tekutina.

Benzín je hromadné označenie pre rôzne, avšak navzájom podobné látky. Vyrábajú sa frakciovou destiláciou z ropy. Benzín nie je chemicky jednotná látka ale v podstate zmes nasýtených uhľovodíkov, ku ktorým môžu byť primiešané aj rozličné množstvá nenasýtených, aromatických uhľovodíkov.

Benzín má pri spaľovaní v motore tendenciu vznietiť sa skôr ako je potrebné, to sa prejavuje klepaním motora. V roku 1920 sa doň začali pridávať olovové prísady na zlepšenie jeho vlastností. Táto prax trvala až do osemdesiatych rokov, avšak kvôli škodlivosti olova pre životné prostredie, je olovo postupne nahrádzané inými prísadami. Tento benzín sa začal nazývať bezolovnatý.

Objemová hmotnosť benzínu sa pohybuje od 0,64 do 0,77 g na cm3, to je od 0,64 do 0,77 kg na jeden liter.

Benzín bezolovnatý Special: 750 g/l (0,75 kg na liter)

Benziny bezolovnaté Natural 91, Natural 95, Natural 98: 754 g/l (0,754 kg na liter)


Benzín obsahuje 42 - 45 MJ energie na 1 kg.


Benzín Natural 95 a Natural 98
Objemová hmotnosť benzínu Natural 95 a Natural 98 je 754 g/l (0,754 kg na liter)


SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved