SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Koľko sekúnd trvá ľudský život?Spočítajme koľko sekúnd žije človek, ak sa dožije 75 alebo 100 rokov.


Jedna minúta má 60 sekúnd.

Jedna hodina má 60 minút a teda 60 x 60 sekúnd = 3600 sekúnd.

Jeden deň má 24 hodín a teda 24 x 3600 sekúnd = 86 400 sekúnd.

Jeden bežný kalendárny rok má 365 dní a teda 365 x 86 400 = 31 536 000 sekúnd.

Priestupný rok má 366 dní, ale týmto nebudem tento výpočet zbytočne komplikovať.

Takže za jeden rok uplynie 31 536 000 sekúnd.

A povedzme, že priemerný život trvá 75 rokov, tak to je 2 365 200 000 sekúnd.

A ak sa dožijeme veku 100 rokov, tak to je 3 153 600 000 sekúnd.
Koľko sekúnd žije človek?
Koľko sekúnd žije človek? Ak sa dožije 75 rokov, tak 2 miliardy 365 miliónov 200 tisíc sekúnd.
Na fotografii sú mechanické stopky na meranie sekúnd.
Autor fotografie: Ulfbastel

SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved