SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Koľko analfabetov je na svete?Kto je analfabet?

Koho môžeme nazvať analfabetom?

Kto sú analfabeti?

Slovom analfabet označujeme človeka, ktorý nevie písať ani čítať.

Analfabetizmus alebo negramotnosť je neschopnosť čítať a písať.

Rovnaký význam má aj slovo negramotný. Opakom negramotnosti je gramotnosť.

V pejoratívnom význame sa slovo analfabet používa na označenie človeka, ktorý sa vôbec nevyzná v určitom odbore alebo tiež nevzdelanca.

Snaha o odstránenie analfabetizmu sa nazýva alfabetizácia.

Organizácia OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 2010 vydala správu v ktorej uvádza, že približne 776 miliónov dospelých osôb na svete nevie čítať a písať.

Správa UNESCO z roku 2013 uvádza, že približne 774 miliónov dospelých osôb na svete nevie čítať a písať. Dve tretiny zo 774 miliónov dospelých negramotných vo svete sú ženy. Polovica detí a dospievajúcich bez školského vzdelania sú dievčatá.

Správa UNESCO z roku 2017 uvádza, že najmenej 750 miliónov dospelých a 264 miliónov detí nemajú školskú prípravu, a nemajú zvládnuté ani základné zručnosti čítania a písania.

Štátom s najnižšou úrovňou gramotnosti na svete je Nigéria, len 19,1% obyvateľstva je gramotná. Údaj UNESCO z roku 2015.

Nigéria, škola, žiaci
Škola v Nigérii. Nigéria je krajina s najvyšším počtom negramotných na svete.
Dátum nasnímania fotografie: 30 august 2004.
Autor fotografie: Tech. Sgt. Chance Babin.

SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved