SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Čo znamená skratka JRD a JZD?Vysvetlenie skratiek JRD a JZD.

JRD a JZD začali existovať v Československu po nástupe komunistov k moci v roku 1948.JRD = Jednotné roľnícke družstvo - na Slovensku.

JZD = Jednotné zemědělské družstvo - v Čechách.

S nástupom socializmu u nás začalo dochádzať ku kolektivizácii poľnohospodárstva na základe komunistickej ideológie ktorá sa k nám šírila zo Sovietskeho zväzu. Ku zjednocovaniu pozemkov dochádzalo často metódou donucovania a represii. Po roku 1953, po smrti Stalina, nastalo určité zmiernenie a ďalšia vlna kolektivizácie na prelome 50. a 60. rokov sa už niesla v znamení miernejšej propagandy a slabších represii. Po roku 1989, teda po nežnej revolúcii, sa mnohé JRD a JZD rozpadli. Zákonom č. 162/1990, boli jednotné roľnícke družstvá zrušené a nahradené poľnohospodárskymi družstvami, no už o rok neskôr bol prijatím Obchodného zákonníka, ktorý obsahuje novú koncepciu práva spoločností (vrátane družstiev), zrušený aj tento zákon. Poľnohospodárske družstvá sa tak stali len jednoducho jednou z foriem právnej formy družstvo.


Na fotografii výstavba rodinného domu v meste Dolný Kubín
JRD = Jednotné roľnícke družstvo.
JRD Leštiny, Orava, severné Slovensko.
Dátum nasnímania fotografie: 27. august 2016.
Autor fotografie: Oto Zapletal

SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved