Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne nadčasovou platnosťou

Vznik Rakúsko-Uhorska z pohľadu T. G. Masaryka

Výňatok z reči predsedu Československej národnej rady, univ. prof. Dr. Tomáša G. Masaryka prednesenej v roku 1917.


Univ. prof. Dr. Tomáš Garrigue Masaryk

Univ. prof. PhDr. Tomáš Garrigue Masaryk.


Ako vzniklo Rakúsko-Uhorsko?


Obnovme si niektoré historické spomienky. Rakúsko jestvuje vlastne len od roku 1804, dovtedy boli tri samostatné štáty: Rakúske nemecké provincie (alpské zeme), Čechy a Uhorsko. Pred tým, v roku 1526 spojili sa Čechy s Uhorskom a Rakúskom, spojenie znamenalo, že tri samostatné štáty zvolili si spoločného kráľa: Habsburg bol pánom v nemeckých rakúskych provinciách, bol kráľom českým, a bol kráľom uhorským. Ale Čechy aj Uhorsko boli samostatné, celkom samostatné, len kráľovský rod, dynastia, bola spoločná. Lenže časom, aj to proti právu Habsburgovia pokúšajú sa o centralizáciu týchto troch štátov. Proti tejto nadvláde jedného štátu, totiž Rakúska, vypukla česká revolúcia, ktorá sa skončila bitkou na Bielej Hore v roku 1620. Ale to nebola posledná revolúcia . Ešte v roku 1775 na Morave valašskí sedliaci sa vzbúrili a museli byť potlačení silou. Český národ vždy a všade jednal proti Rakúsku, ako náhle siahalo na jeho samostatnosť. Maria Terézia a cisár Jozef v známej miere uskutočnili tuto centralizáciu. Český snem protestoval, ale nehľadiac na to, v roku 1804 bolo vyhlásené Rakúske cisárstvo. To znamenalo, že je teraz jednotný štát. Ale v Čechách obrodený český národ a tiež uhorské národy, nielen Maďari, ale aj Slovania a Rumuni zahájili odpor proti Rakúsku. Ten odpor sa najsilnejšie prejavil v roku 1848 v revolúcii. Habsburgovia boli vtedy donútení dať Čechám ústavu, tak zvanú českú ústavu z apríla 1848. Vtedy povolali Habsburgovia aj Slovákov a podporovali ich v boji proti Maďarom. Ale čoskoro nastúpila Bachovská reakcia, až konečne, keď v roku 1886 Rakúsko bolo odlúčené od Nemecka, Habsburgovia boli donútení vyrovnať sa najprv s Uhorskom, vlastne s Maďarmi. Vznikol dualizmus. Od 1867 r. už to nie je Rakúsko, ale je to Rakúsko-Uhorsko. Dva štáty. Dualizmus znamená, že maďarská menšina tam, a nemecká menšina tu, potlačuje Slovanov a románské národy. Proti nemecko-maďarskému dualizmu sa Palacký, a Češi vôbec vzopreli. V roku 1867 Palacký s Riegrom, a inými prišiel sem do Moskvy a tým dokázali najlepšie, ako rátali s Ruskom, dokázali, že pre nás sa stáva rozhodujúcou naša národnostná otázka a nie politika Rakúsko-Uhorska. Po roku 1867 začína sa u nás v Čechách boj proti Rakúsko-Uhorsku, lebo dualizmus Nie je nič iného, ako sprisahanie proti nám Čechom, Slovákom a Slovanom vôbec. Sprisahanie Nemcov, Maďarov a panovníckeho domu. V roku 1526 sa spojili Čechy, Habsburgské zeme a Uhorsko. Habsburgovia sa vyrovnali s Maďarmi, ale snami nie a mali o mnoho viac príčin vyrovnať sa s nami, lebo Rakúsko, to sú vlastne Čechy. Bez českých zemí, perly Rakúska, Rakúsko-Uhorsko nie je možné. V roku 1526 Uhorsko, to bola len čiastka dnešného Uhorska, bolo to práve len Slovensko. V roku 1526 vlastne my sme sa spojili so Slovenskom, preto, lebo ostatné Uhorsko bolo pod Turkami.


Túto reč predniesol predseda Československej národnej rady, univ. prof. Dr. Tomáš Garrigue Masaryk, neskôr prvý prezident Československej republiky, na ľudovom zhromaždení v Moskve, v roku 1917.