SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Filozofia a náboženstvo


Očistec Očistec z pohľadu katolíckej vierouky.
Katolícky výklad náuky o očistci.


Dôkazy o existencii nesmrteľnej duše Dôkazy o existencii nesmrteľnej duše
Človek má nesmrteľnú dušu, dôkazy o jej existencii.


Pravda z pohľadu filozofie Pravda z pohľadu filozofie
Problém pravdy je jednou z najstarších otázok filozofie, možno povedať, že je pravdepodobne taký starý ako sama filozofia.
Poznanie pravdy je životne dôležité nie len pre ľudí ale aj pre ostatné živé organizmy. Bez poznania pravdy nemôžu vykonávať správne rozhodnutia nevyhnutné pre prežitie. Pravda je však často ťažko dostupná.


nekonecno Čo je nekonečno?
Nekonečno v jeho jednoduchom pojme môžeme pokladať za formu definície absolútna.
Náš mozog nie je schopný predstavy nekonečna. Každá naša predstava je obmedzená, konečná.


Pápež – sluha sluhov božích Pápež – sluha sluhov božích
Kto je pápež?Boh z pohľadu veľkých osobností Boh z pohľadu veľkých osobností
Čo povedali alebo napísali významné osobností o Bohu.Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem
Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom...


Biblia, stvorenie sveta, popis stvoriteľských dní Biblia, stvorenie sveta, popis stvoriteľských dní
Popis stvorenia sveta Bohom za šesť dní.


Biblia – posledný súd Biblia – posledný súd
Priebeh posledného súdu podľa biblického textu.


Biblia – Armagedon Biblia – Armagedon
Čo píše biblia o Armagedone?


Anjel strážny Anjel strážny
Anjeli boli stvorení Bohom ešte pred stvorením hmotného sveta. Boh každému človeku pridelil dobrého anjela.


peklo Biblické citáty o pekle
Peklo Biblia opisuje ako miesto strašného, časovo neohraničeného utrpenia vo večnom ohni.


modlitba Modlitba svätého Augustína ku umučenému Kristovi
Modlitba ktorú sa modlieval svätý Augustín k umučenému Kristu Pánu.


modlitba Modlitba za prinavrátenie pokoja spoločnosti
Modlitba ktorú sa môžu modliť všetci veriaci, lebo jej text neobsahuje sporné body viery.


modlitba Modlitba pred začatím práce a po jej skončení
Katolícka modlitba ktorú je dobré sa modliť pred prácou a po jej skončení.


modlitba Modlitba za obrátenie pohanov
Modlitba svätého Františka za obrátenie pohanov.


číslo 666 Číslo 666, číslo satana, číslo šelmy
Mystické číslo 666 a možnosti ako ho vysletliť
Číslo 666, uvedené v knihe Zjavení Jána, ktorú tiež nazývame apokalypsa. V 13. kapitole tejto tajomnej knihy nachádzame text obsahujúci toto číslo. V článku nájdete možné vysvetlenia tohto záhadného čísla.


Kto bol Judáš? Kto bol Judáš?
Tragický klasický biblický príbeh o Judášovi a jeho zrade.
Isto poznáte slovné spojenia „judášsky groš“, „judášske peniaze“, „judášska zrada“, „judášska služba“, „judášsky bozk“. Ale viete kto bol ten Judáš?


Kto je pastoračný asistent? Kto je pastoračný asistent?
Rímskokatolícka cirkev - pastoračný asistent


Modlitba Modlitba „Otče náš“ po slovensky, latinsky a anglicky
Slovenská, latinská a anglická verzia tradičnej modlitby „Otče náš“.
„Otče náš“ je základnou a najznámejšou kresťanskou modlitbou, ktorú musí vedieť z pamäti každý kresťan.


Modlitba Modlitba Zdravas Mária po slovensky, latinsky a anglicky
Tradičná stará katolícka modlitba v troch jazykoch..
Táto modlitba patrí medzi základné modlitby katolíckeho vierovyznania, a mal by ju spamäti ovládať každý katolík.


Sodoma a Gomora Sodoma a Gomora
Starý biblický príbeh o hriešnych mestách Sodoma a Gomora.
Tam kde kedysi stáli tieto nemravné a hriešne mestá je dnes údajne Mŕtve more.


Stvorenie sveta Stvorenie sveta
Biblický príbeh stvorenia sveta.
Boh stvoril svet za šesť stvoriteľských dní, siedmy deň odpočíval.


Stvorenie Adama a Evy Stvorenie Adama a Evy
Stvorenie prvých ľudí.
Vyvrcholením božieho tvorenia bol človek.


O anjeloch O anjeloch
Stručná tradičná katolícka náuka o anjeloch.
Anjeli sú duchovné bytosti bez hmotných tiel.


O anjeloch Babylonská veža
Tradičný biblický príbeh o Babylonskej veži.
Ľudia vo svojej pýche riekli: Poďme a vystavme si takú vežu, ktorá bude siahať až po nebo a tak oslávime svoje meno.SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved