Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne nadčasovou platnosťou

Tepelná elektráreň

Tepelná elektráreň.


Celosvetová výroba elektrickej energie


Autor: Oto Zapletal

Dátum: 10. júl 2020

Elektrická energia je najvyužívanejšou formou energie v súčasnom svete. Má všestranné uplatnenie, svieti, hreje, poháňa lokomotívy, taví rudu v elektrických oblúkových peciach, dá sa s ňou zvárať, napája elektronické prístroje, atď. Elektrická energia je čistá, ekologická, preto napríklad Švajčiarsko, ktoré tak dbá o životné prostredie, elektrifikovalo takmer všetky železničné trate. Električky, trolejbusy a elektromobily neznečisťujú vzduch.

Život v modernom svete si bez elektrickej energie už ani nedokážeme predstaviť. A predsa, ešte stále množstvo ľudí na svete žije bez elektriky. V roku 2016 to bola asi miliarda ľudí, 13% svetovej populácie.

V roku 2015 bolo na svete v prevádzke približne 62 500 elektrární, ktorých inštalovaná kapacita bola viac ako 6 000 GW.

V roku 2016 sa na svete vyrobilo 24 816 TWh elektrickej energie.

Výroba elektrickej energie však ekologickou rozhodne nie je.

Ľudia si začali uvedomovať ekologické dôsledky výroby elektrickej energie a tiež to, že fosílne paliva sa postupne vyčerpajú, začali hľadať možnosti ako elektriku vyrábať z obnoviteľných zdrojov.

Zdroje elektrickej energie môžeme rozdeliť z ekologického hľadiska do dvoch základných skupín: obnoviteľné zdroje a neobnoviteľné zdroje.

V roku 2018 až 26% globálneho objemu vyrobenej elektrickej energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov.

Najstaršou a v súčasnosti najrozšírenejšou formou výroby elektrickej energie je jej výroba vo vodných elektrárňach.

V roku 2015 bolo vodnými elektrárňami vyrobených 16,6% celkovej svetovej elektrickej energie, čo tvorilo 70% energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov.

Ďalšími formami výroby elektriky z obnoviteľných zdrojov, je výroba elektrickej energie vo veterných a slnečných elektrárňach.

Medzi neobnoviteľné zdroje patrí výroba elektriny z fosílnych palív a uránu.

V roku 2018 sa 63 % elektrickej energie na svete vyrábalo z fosílnych palív (uhlia a zemného plynu), čo predstavuje asi 40% podiel na celosvetovej tvorbe emisii CO2.

Jadrové elektrárne síce produkujú elektrickú energiu bez tvorby emisii CO2, lenže aj uránu je na svete len obmedzené množstvo.

V jadrových elektrárňach sa v roku 2016 vyrobilo 2 477 TWh elektrickej energie, čo bolo menej než 10% celkovej vyrobenej elektrickej energie. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) predpokladá, že do roku 2040 by sa mal podiel energie vyrobenej v jadrových elektrárňach zvýšiť na 15%.

A tento článok zakončím jednou dobrou správou. V roku 2019 rekordne kleslo množstvo emisii vznikajúcich pri výrobe elektrickej energie v Európskej únii v rátane Spojeného kráľovstva, a to o 120 miliónov ton, čo je asi 12%. Jedná sa o najstrmší pokles od roku 1990. Tento pokles bol spôsobený znížením množstva vyrobenej elektrickej energie z uhlia, ktoré bolo asi z polovice nahradené zemným plynom a z polovice obnoviteľnými zdrojmi.

V Dánsku, v roku 2019, 47 % spotrebovanej elektriny bolo vyrobenej vo veterných elektrárňach. V roku 2017 to bolo 43% a v roku 2018 to bolo o niečo menej, 41 %.


Veterná elektráreň

Veterná elektráreň.