Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne nadčasovou platnosťou

Motocykel s remeňovým prevodom

Motocykel s remeňovým prevodom


Remeňový prevod u motocyklov


Autor: prof. Ing. Emil Čermák

U najstarších motocyklov sa sila od motora prenášala na zadné koleso veľmi jednoducho, plochým remeňom. Na hriadeli motora bola zaklinovaná remenica s koženým obkladom; remenica zadného kolesa bývala plechová a prinitovaná pomocou pásikov k obruči zadného kolesa. Aby remeň mohol prenášať danú obvodovú silu, musel byť náležite napätý. Toto napätie muselo byť veľmi značné, lebo inak remeň kĺzal a s motocyklom sa nedalo ísť.

Veľkým pokrokom bolo použitie prevodového remeňa s klinovým profilom.

Najväčšou nevýhodou priameho remeňového prevodu je jeho pomerne veľký prevod. Remenica na hriadeli motora je pomerne malá, na zadnom kolese potom značne veľká. Následkom toho je opásanie remeňa u motora malé a pokiaľ sa má sila remeňom skutočne preniesť, nezostáva nič iné, než remeň silno napnúť. Ak použijeme klinový remeň, vyrobený z ohybného a priľnavého materiálu, môžeme zmenšiť jeho napätie na polovicu, pri porovnaní s plochým remeňom; napriek tomu tu máme veľké straty a veľké zaťaženia ložísk. Remeň sám o sebe je článkom podliehajúcim silnému opotrebeniu a vyžaduje stále ošetrovanie. U plochého remeňa bola možnosť iba jedného daného prevodu, ktorý musel vyhovovať najrôznejšiemu územiu a teda nemohol byť výhodný.

Klinový remeň, použitý u nasledujúcej generácie motocyklov, priniesol teda výhodu menšieho napätia remeňa a tiež pomohol celému motocyklu i ku iným úspešným zmenám. Normálny profil tohto remeňa je zobrazený na obrázku.


Profil remenice na klinový remeň

Profil remenice na klinový remeň


Remeň má profil lichobežníka, ktorého šikmé strany sa zbiehajú v uhle 28 stupňov. Remenica do ktorej zapadá, musí mať príslušný profil; ak ju zostavíme z dvoch dielov tak, že deliaca rovina ide osou remeňa, je možné zbližovaním týchto dielov docieliť zmenu prevodu, ako vidíme na nákresoch.

Na prvom nákrese vidíme, že obidve polky remenice sú od seba vzdialené a remeň zapadá hlboko do remenice, takže účinný priemer je malý (označené šípkou). Na druhom nákrese je vidieť, že zblížením oboch dielov docielime zvýšenie polohy remeňa a účinný priemer sa zväčší. Tým sa tiež zväčší prevod a zároveň napätie remeňa. Je teda možné týmto zariadením spôsobiť zmenu prevodu, napnúť remeň alebo vytvoriť jednoduchú spojku.

Veľkou výhodou všetkých remeňových prevodov je ich pružnosť. Pokiaľ hnací remeň nie je abnormálne napnutý, zachytávajú sa v ňom všetky nárazy hnacej sily a docieľuje sa veľmi rovnomerný záber. Túto výhodu nemá priamy reťazový alebo kardanový prevod, pretože pružnosť jeho dielov je nepatrná. V prípade použitia reťazového alebo kardanového prevodu musí byť do hnacieho ústrojenstva zaradený nejaký pružný článok, ktorý pohlcuje nárazy a nerovnomernosti hnacej sily. Z toho vidieť, že klinový remeň najmä u lacných slabších motocyklov dlho konal dobrú službu, pokiaľ bol vyrobený z kvalitného materiálu a pokiaľ mali príslušné remenice dostatočne veľké priemery. Remenica na motorovom hriadeli vypadne vždy malá; aby sa tomu zabránilo, nasadzuje sa na hriadeľ motoru pastorok, čím sa vytvorí predloha. Veľké ozubené koleso je zároveň vytvorené ako klinová remenica a môže mať veľký priemer, pretože má zmenšený počet otáčok. Takýto prevod potom dobre vyhovoval; túto konštrukciu zaviedli Nemci (NSU, Wanderer) a plne sa osvedčila.

Lepšie riešenie vzniklo, keď sa rozdelil jediným remeňom na dva diely, tak ako je to zobrazené na obrázku.


Motocykel s klinovým remeňom

Motocykel s klinovým remeňom


Od hriadeľa motora vedie kladková reťaz na veľké reťazové koleso, ktorého hriadeľ je uložený v ose pedálového náboja; vedľa reťazového kolesa máme pomerne veľkú remenicu na klinový remeň, ktorá je naznačená čiarkovane a tento remeň vedie od tejto remenice spojovací remeň ku zadnému kolesu. Tým je vytvorený primárny reťazový prevod a sekundárny remeňový prevod. Pri tom má remeň veľké opásanie a veľmi dobre ťahá.

Takto sa niekedy prerábali staré motocykle s pohonom na plochý remeň, pri čom bola možnosť, dať do veľkého reťazového kolesa na pedálovom náboji jednoduchú treciu spojku, ovládanú ručnou pákou C1.