Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne nadčasovou platnosťou

Lombard Steam Log Hauler - prvý pásový traktor na svete

Lombard Steam Log Hauler - Prvý pásový traktor na svete

Autor: Oto Zapletal

Často sa ako prvý funkčný pásový traktor na svete uvádza pásový traktor Benjamina Holta z roku 1904. Pokiaľ ide o pásový traktor v súčasnom poňatí, tak je to pravda, lenže ešte pred ním, v roku 1901 bol patentovaný a predstavený stroj, ktorý môžeme označiť za úplne prvý pásový traktor na svete.

Ale poďme pekne po poriadku. Najdôležitejším prvkom pásového traktora je jeho podvozok. Ten je vlastne súčasťou názvu, bez pásového podvozku by to pásový traktor nebol. Nekonečné reťazové podvozky z doskami zo železa alebo dreva si dali patentovať postupne viacerí vynálezcovia, uvediem aspoň troch. V roku 1870 Thomas S. Minnis z Meadville, Pennsylvania, USA, v roku 1873 Robert C. Parvin z Illinois a v roku 1888 F.W. Baxter.

A teraz sa už dostávame ku samotnému traktoru. V roku 1901 Alvin Orlando Lombard z Waterville, Maine, USA, patentoval svoj vynález, ktorý nazval „steam log haulers“. Názov „steam log hauler“ v preklade znamená „parný prepravník kmeňov“. Často sa používal názov „Lombard's Log Hauler“ alebo "Lombard Steam Log Hauler" . Bol to stroj určený na približovanie napílených kmeňov v lesoch. V podstate prvý lesný traktor.

Alvin Orlando Lombard sa narodil v roku 1856 v Springfielde, Maine, USA. Jeho otec vlastnil pílu poháňanú mlynským kolesom, bola to primitívna píla s vratným pohybom smerom nahor a nadol. V zime pracoval v lesoch kde ťažil drevo aby píla bežala v teplejšom počasí.

Alvin O. Lombard sa preto stal drevorubačom. Prejavoval veľký záujem o mechaniku a stavbu strojov. Mladému Lombardovi sa podarilo uzavrieť zmluvy na výstavbu a prevádzku píl. Z toho nakoniec ušetril dosť peňazí na vybudovanie jeho vlastnej vodnej píly na pílenie guľatiny počas chladných mesiacov. Jeho záujem o vodný pohon ho prinútili vymyslieť regulátor vodných kolies a neskôr rôzne stroje na odkôrňovanie kmeňov stromov. Nápad na vynájdenie traktora na približovanie dreva v lesoch, vzišiel z tvrdej skúseností s prácou v nich. Prakticky nič nevedel o navrhovaní a konštrukcii strojov z odborného hľadiska, kým nemal viac ako tridsať rokov. Čas ktorý venoval štúdiu techniky, mu čoskoro priniesol osoh. Keď vzal model svojho vynálezu ku jednému z najväčších drevárov v Maine, muž, ktorý sa po rokoch stal jedným z Lombardových nadšených zákazníkov, mu povedal, že je zbytočné o niečom takom hovoriť, lebo by sa to nedalo dotiahnuť do úspešného konca. Ale potom Lombard presvedčil drevárskych šéfov o hodnote svojho vynálezu, musel prekonať predsudky drevorubačov.

V roku 1901 patentoval Alvin O. Lombard v podstate prvý praktický pásový traktor na svete. Jeho stroj bol prakticky identický so známym typom lokomotívy s parným pohonom, ale namiesto hnacích kolies na jeho pohyb slúžili reťaze s doskami.

Spočiatku došlo k protestom drevorubačov a pohoničov proti novému vynálezu, lebo mužov aj kone oberal o ich prácu. Totiž parný pásový prepravník kmeňov mohol vykonávať prácu za šesťdesiat zvierat a tridsať pohoničov. Mnohý z nich sa nakoniec vyučili za inžinierov a kuričov nového stroja a naučili sa byť hrdými na svoje povolanie.

Tento stroj má vzhľad obyčajnej parnej lokomotívy na všeobecné použitie s výnimkou podvozku. Dá sa povedať, že je to lokomotíva na pásovom podvozku.


Na celkovú prevádzku stroja boli potrební štyria až piati muži, inžinier (v podstate rušňovodič), kurič, vodič (nazýval sa pilot) a jeden až dvaja muži na sprievod saní (pri počte 10 až 12 saní). Inžinier a kurič boli v kabíne, pilot sedel na prednej časti stroja a pákou ovládal predné kolesá alebo sane ktoré viedli traktor. V zime boli predné kolesá nahradené za sane. Pohon traktora zabezpečuje pásový podvozok, na ktorom spočíva hlavná časť hmotnosti stroja. Táto reťaz zdrsnených dosiek, sa dokáže pevne uchytiť aj na polámaných konároch a na kamenistej zemi. Kotol aj s celým parným strojom bol prevzatý z bežnej lokomotívy. Kotol je skonštruovaný a upravený tak aby vydržal tlak pary 200 libier na palec štvorcový (200 lb/cu in), má dĺžku 15 stôp (457,2 cm) a priemer 36 palcov (91,44 cm). Je namontovaný na ťažkom zosilnenom oceľovom ráme. Nádrž na vodu je umiestnená pod kotlom priamo pred krbom a má objem desať barelov. Toto množstvo vody postačuje na prekonanie vzdialenosti 5 míľ (8 km). Na uloženie uhlia alebo dreva slúži tender umiestnený v zadnej časti stroja. Jedna až jedna a pol tony uhlia alebo šesť šnúr dreva postačuje na desať hodín práce alebo prekonanie vzdialenosti od 25 do 30 míľ (od 40 do 48 km). Na pohon stroja bolo možné používať aj odpadové vetvy stromov. Museli byť zriadené miesta na dopĺňanie vody pozdĺž cesty v intervaloch od 3 do 5 míľ. Traktor mohol ťahať až 250 ton na rovnom povrchu a až 300 ton na pevnej a hladkej ceste. Priemerná rýchlosť traktora (pri počte 10 až 12 saní) s naloženými saňami bola 4 míle za hodinu (6,4 km/h) a s prázdnymi saňami bola 6 míľ za hodinu (9,7 km/h). Mohol sa pohybovať oboma smermi tak ako lokomotíva. Pracovná hmotnosť celého stroja bola 17 až 22 ton a priemerná cena za jeden stroj bola 5 000 dolárov.

Lombard Steam Log Hauler

Lombard Steam Log Hauler


Niektoré výhody, ktoré stroj mal: Ročné odpisy na opravy a údržbu boli nižšie ako odpisy na ekvivalentnom počte zvierat; odpadla nevyhnutnosť prinesenia veľkých množstiev krmiva pre zvieratá; stroj mohol byť používaný v nepretržitej prevádzke, deň aj noc zamestnaním dvoch posádok.

Stroje si drevorubači veľmi obľúbili a používali ich dlhý čas. Tieto parné prepravníky boli veľmi často používané v jazerných oblastiach Spojených štátov, na severovýchode a v Kanade. Najmenej 54 rôznych spoločností v stredozápade používalo jeden až šesť týchto strojov.

Jeden z týchto parných pásových traktorov ťahával až štrnásť sánok vo vlaku, každý náklad mal od 6 000 do 7 000 doskových stôp (board foots, 1 board foot = 0,00236 m3), to je 14,16 m3 – 16,52 m3 vyťažených kmeňov.

V roku 1907 spoločnosť Berlin Mills Co. vo Franklin County, Maine, prevádzkovala dva stroje Lombard's log hauler. Tu sú údaje o výkonoch týchto strojov za obdobie od januára do marca 1921: Stroje boli prevádzkované dvoma zmenami vo dne i v noci na 7,5 míľovej trase (12 km). Za 65 dní prepravili 531 sánok dreva čo predstavovalo 3 400 000 stôp guľatiny (to je 8 024 metrov kubických dreva) v priemere 6 225 stôp na saniach a 18 000 stôp ťahaním, najväčší vlak bol naložený nákladom 37 700 stôp guľatiny (89 metrov kubických). Priemerný čas na jedno otočenie sa (na vykonanie jednej trasy) bol asi dve hodiny a tridsať minút. Na zvládnutie prepravy takého množstva dreva v rovnakom čase, by bolo potrebných najmenej 62 koní.

Lombard Steam Log Hauler. Parný traktor v zime

Lombard Steam Log Hauler. Parný traktor v zime


Použitá literatúra:
- Automobile patents from 1789 to July I, 1899; Washington D. C., 1900, (str. 246, 444a, 587)
- Brown, Simmons: Mechanical log haulers and their development. In: Third annual conference of the woods department held at Berlin 23 and 24, 1915, New Hampshire, Berlin Mills Company, 1915. (str. 22-26)
- Bryant, Ralph Clement: Logging, the principles and general methods of operation in the United States. New York, 1914.(str. 172 – 177)
- Kaempffert, Waldemar: A popular history of American invention. Vol. II, 1924 (str. 169-171, 302-303)
- Williams, S. Asa: The mechanical tractoin of sleds. In: Forestry quarterly, vol. VI, 1908. (str. 361)