Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne nadčasovou platnosťou

Parník Great Western z roku 1838

Parník Great Western z roku 1838, história a technický popis

Autor: Oto Zapletal

Great Western bol plachetný parník poháňaný lopatkovými kolesami, ktoré boli na oboch stranách lode, postavený za účelom plavieb cez Atlantický oceán. Loď vlastnila a prevádzkovala spoločnosť Great Western Steamship Company. Bola najväčšou osobnou loďou na svete od roku 1838 do roku 1839. V roku 1839 jej prvenstvo zobral parník British Queen konkurenčnej spoločnosti British and American Steam Navigation Company. Great Western úspešne vykonával plavby cez Atlantik 8 rokov, do roku 1846, kým spoločnosť Great Western Steamship Company neukončila svoju činnosť. Parník Great Western bol predaný spoločnosti Royal Mail Steam Packet Company a v roku 1856 bol rozobratý po tom, čo počas krymskej vojny slúžil ako vojenská loď.

Konštruktérom lode bol anglický stavebný inžinier Isambard Kingdom Brunel (1806 – 1859), ktorý je považovaný za jednu z najvýznamnejších a najplodnejších osobností v histórii inžinierstva a za jednu z najväčších osobností priemyselnej revolúcie, ktorý svojimi prevratnými návrhmi a dômyselnými stavbami zmenil tvár anglickej krajiny. V roku 2002 bol Isambard Kingdom Brunel v ankete zvolený za druhého najvýznamnejšieho brita v histórii, po Winstonovi Churchillovi. K jeho dielam patria mnohé mosty, napríklad: drevený priehradový most neďaleko Bridgwater, Albertov kráľovský most nad riekou Tamar v Saltash blízkosti Plymouthe, Maidenheadský železničný most v Berkshire nad riekou Temžou. Tiež sa významnou mierou podieľal na stavbe tunelu popod rieku Temža, kde jeho otec pracoval ako hlavný inžinier. V roku 1833 ho vymenovali za vrchného inžiniera Great Western Railway (Veľkej západnej železnice), ktorá vtedy ešte budovala železničné trate z Londýna do Bristolu a neskôr do Exeteru. Svojimi návrhmi a konštrukčnými riešeniami významnou mierou prispel ku výstavbe tejto železnice. Na výstavbe Great Western Railway (Veľkej západnej železnice) pracoval až do svojej smrti v roku 1859. Okrem parníka Great Western, konštrukčne navrhol aj parníky Great Britain a Great Eastern.

V roku 1836 Isambard Brunel, jeho priateľ Thomas Guppy a skupina investorov v Bristole vytvorili spoločnosť Great Western Steamship Company, ktorej cieľom bolo postaviť rad parníkov pre transatlantickú trasu Bristol - New York. O pravidelnú transatlantickú prepravu sa v tej dobe pokúšalo niekoľko skupín investorov a tiež bola založená konkurenčná British and American Steam Navigation Company.

Návrh spoločnosti na výstavbu lode Great Western vyvolal kontroverziu kritikov, ktorí tvrdili, že navrhovaná loď je príliš veľká. Zásada, ktorú Brunel pochopil, spočívala v tom, že únosnosť lode sa zvyšuje s kockou jej rozmerov, zatiaľ čo odpor vody pri plavbe sa zvyšuje len so štvorcom jej rozmerov. To znamená, že veľké lode sú palivovo úspornejšie, čo bolo veľmi dôležité pre dlhé plavby cez Atlantický oceán.

Loď Great Western bola postavená v lodenici Patterson & Mercer v Bristole. Stavba lode bola zahájená 26. júna 1836 a na vodu bola spustená 19. júla 1836. Potom sa loď plavila do Londýna, kde bola vybavená dvoma parnými strojmi od firmy Maudslay, Sons & Field, ktoré mali spolu výkon 750 konských síl (560 kW)

Parník Great Western bol drevený so železnými pásmi, s lopatkovými kolesami na oboch stranách a štyrmi stožiarmi na zdvíhanie pomocných plachiet. Plachty nemali slúžiť len ako pomocný pohon, ale boli používané aj v rozbúrenom mori, aby udržali loď na rovnom kýle a zabezpečili, aby obe lopatkové kolesá zostali vo vode, vďaka čomu sa loď aj na rozbúrenom mori pohybovala v priamej línii. Trup lode bol postavený z dubu tradičnými spôsobmi. Stálu posádku lode tvorilo 60 mužov. Výtlak lode bol 2300 ton a tonáž bola spočiatku 1340 BRT, neskôr zvýšená na 1700 BRT. Loď mala dĺžku 234,91 ft čo je 71.6 metra, neskôr 251,97 ft čo je 76,8 metra. Kapacita lode bola 128 cestujúcich v 1. triede a 20 zamestnancov.

31. marca 1838 sa Great Western plavila do Avonmouthu (Bristol), odkiaľ mala vyplávať na svoju prvú plavbu do New Yorku. Počas plavby do Avonmouthu vypukol v strojovni požiar. Počas zmätku konštruktér parníka, Isambard Brunel, spadol z výšky 20 stôp (6 metrov) a utrpel zranenie. Oheň na lodi sa podarilo rýchlo uhasiť a škody na lodi boli len malé, ale zranený Isambard Brunel musel byť vysadený z lode na breh, na ostrov Canvey. V dôsledku nehody viac ako 50 cestujúcich zrušilo rezerváciu na plavbu Bristol - New York a keď parník Great Western konečne vyplával na prvú plavbu z prístavu Avonmouth do New Yorku, na palube mal iba 7 cestujúcich.

Výstavba vlastnej lode konkurenčnej spoločnosti British and American Steam Navigation Company mala meškanie, a tak si prenajala parník Sirius, aby porazil Great Western na prvej plavbe do New Yorku. Parník Sirius opustil Londýn tri dni pred parníkom Great Western, v Corke doplnil zásoby uhlia a 4. apríla sa vydal na plavbu do New Yorku. Great Western sa oneskoril v Bristole kvôli požiaru a vyplával až na svojú prvú transatlantickú plavbu 8. apríla 1838. Dokonca aj so štvordňovým náskokom, mal Sirius problém poraziť Great Western. Sirius doplával do New Yorku 22 apríla 1838. Keď sa zásoby uhlia minuli, posádka spálila 5 sudov živice. Nasledujúci deň priplával do New Yorku parník Great Western ktorý ešte mal 200 ton uhlia na palube. Sirius dosiahol svojou plavbou cez Atlantický oceán svetový rekord v rýchlosti, priemernou rýchlosťou 8,03 uzlov, čo je v prepočte 14,87 km/h. Lenže tento rekord mu vydržal len jeden deň, lebo nasledujúci deň priplával parník Great Western, a pri plavbe cez Atlantik dosiahol nový rekord priemernou rýchlosťou 8,66 uzlov, čo je v prepočte 16,04 km/h.

Great Western sa v prevádzke plne osvedčil a jeho vzhľad ovplyvňoval dizajn nových lodí.

V rokoch 1838 až 1840 dosahovala priemerná doba plavby parníka Great Western zo západnej Európy do New Yorku 16 dní a 0 hodín, čo predstavovalo priemernú rýchlosť 7,95 uzlov. Na spiatočnej ceste z New Yorku domov to bolo 13 dní a 9 hodín, čo bola rýchlosť 9,55 uzlov.

V roku 1845 nastúpila u spoločnosti Great Western Steamship Company do služby nová loď Great Britain. Avšak v septembri 1846 Great Britain narazila na breh kvôli navigačnej chybe, čo spôsobilo ukončenie činnosti spoločnosti Great Western Steamship Company.

Parník Great Western za 8 rokov prevádzky v službách Great Western Steamship Company vykonal celkom 45 plavieb cez Atlantický oceán.

V roku 1847 bola loď Great Western predaná spoločnosti Royal Mail Steam Packet Company. Jej novým domovským prístavom sa stal Southampton, odkiaľ v rokoch 1847 až 1853 uskutočnila 14 plavieb do západnej Indie.

Potom v rokoch 1853 až 1855, bola v prevádzke v Južnej Amerike a vykonala ďalších 9 plavieb do Rio de Janeira.

Great Western bol potom zakotvený v Southamptone predtým, ako bol prijatý do štátnej služby ako „Transport No. 6“. V roku 1856 parník Great Western slúžil ako vojenská loď v krymskej vojne, ktorá prepravovala vojakov medzi Spojeným kráľovstvom, Gibraltárom, Maltou a krymským polostrovom.

V auguste 1856 bola loď Great Western predaná na rozobratie.


Plachetný parník Great Western

Plachetný parník Great Western