SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou alebo dlhodobou platnosťou

koľaj

Akú šírku majú železničné koľaje?


Autor: Oto Zapletal

Dátum: 27. 5. 2022

Aký rozchod majú koľaje, po ktorých jazdia vlaky?

Šírka koľajníc sa odborne nazýva rozchod koľaje, a je to vzdialenosť medzi vnútornými hranami koľajníc. Presná definícia používaná u našich železníc znie takto: Rozchod koľaje je kolmá vzdialenosť medzi prechádzanými vnútornými hranami hláv koľajníc koľaje, meraná na os koľaje v predpísanej hĺbke 14 mm pod temenom koľajnice. Rozchod koľaje sa udáva v milimetroch.

U nás na Slovensku sa na železnici používa takmer všade normálny rozchod, jeho šírka je 1435 mm. No na Slovensku máme aj 50 km úzkorozchodných tratí, ktoré majú rozchod 750 a 1000 mm. Na východnom Slovensku máme širokorozchodné trate s dĺžkou 99 km, s rozchodom koľaje 1520 mm, z Čopu do Čiernej nad Tisou a z Užhorodu do Hanisky pri Košiciach.

Slovensko má celkom 3627 km spravovaných železničných tratí (stav k 31. decembru 2020, podľa Výročnej správy ŽSR 2020).

Normálny rozchod sa používa prevažne v Európe, a je najviac rozšíreným rozchodom na svete. Používa ho asi 60 % železníc celého sveta. Tento istý rozchod používajú aj električky v Košiciach, Prahe alebo Brne. Ale hlavné mesto Slovenska, Bratislava, používa pre električky rozchod koľají 1000 mm. Taktiež Tatranské elektrické železnice používajú rozchod 1000 mm. U našich východných susedov, na Ukrajine sa používa takzvaný široký rozchod 1520 mm. Široký rozchod 1520 mm sa používa aj v Bielorusku, Rusku, Estónsku, Litve a Mongolsku. Na Slovensku máme širokorozchodné trate z Čopu do Dobrej pri Čiernej nad Tisou a z Užhorodu do Hanisky pri Košiciach a slúžia výhradne na prepravu rudy a rôzneho tovaru pre potreby hutných a priemyselných podnikov. Najširší rozchod koľajníc sa používa v Južnej Amerike a to v Chile a Argentíne. Tam používajú koľajnice z rozchodom 1676 mm.

V dobách, keď sa budovali prvé parné železnice, v Anglicku proti sebe bojovali dva rozchody koľají. George Stephenson presadzoval rozchod 1435 mm, ktorý je v súčasnosti najpoužívanejším rozchodom. Brunel zas budoval železnice s rozchodom 7 ft 1/4 in = 2140 mm. Nakoniec zvíťazil rozchod 1435 mm, zrejme z ekonomických dôvodov. Bola snaha postaviť čo najviac železničných tratí. Je lacnejšie budovať trate a tunely s rozchodom koľaje 1435 mm než s rozchodom 2140 mm, aj keď širší rozchod mal tiež svoje výhody, keď bol vlak širší, nemusel byť tak dlhý. A širšia koľaj poskytuje vlaku lepšiu stabilitu pri vyšších rýchlostiach.