SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Čo znamená WTF, LOL, BTW, ASAP, IMHO, POV, ROFL, FTWRozhodne by ste ich mali poznať, vyskytujú sa moc často.

Ide o často používané skratky v komunikácii na internete, takzvané akronymy.

Akronym je slovo zložené zo začiatočných písmen slov, obvykle v angličtine.

ASAP - As soon as possible - Čo najskôr

BTW - By The Way – Mimochodom

CBS - Come Back Soon - Príď späť skoro

FYI – For Your Information – Pre tvoju informáciu

FTW – For The Win - Používa sa na konci slova alebo vety na vyjadrenie nadšenia, súhlasu alebo preferencie - "Videl si ten koncert? Metallica FTW!"

GTFO - Get The Fuck Out - Vypadni

IMHO - In My Humble Opinion - Podľa môjho skromného názoru

LOL - Laughing Out Loud - Smejem sa hlasno

POV - Point Of View - Uhoľ pohľadu

RTFM - Read The Fucking Manual - Prečítaj si ten poj**aný manuál - Používa sa ako reakcia na otázku, na ktorú existuje ľahko dostupná odpoveď v patričnej dokumentácii a naznačuje, že osoba, ktorá ju vyslovila, mrhá čas ostatných ľudí.

ROFL - Rolling On the Floor Laughing - Váľam sa na zemi od smiechu

SUS - See You Soon - Skoro sa uvidíme

UTFG - Use The Fucking Google - Použi ten poje*aný google - Používa sa ako reakcia na otázku, na ktorú sa dá ľahko vyhľadať odpoveď a naznačuje, že osoba, ktorá ju vyslovila, mrhá čas ostatných ľudí.

WOM - Wait On Me - Počkaj na mňa

WTF - What The Fuck? - Čo to ku*va je?

WTP – What's The Problem? - Aký Máš problém?


Internetové skratky ako graffiti
Internetové skratky ako graffiti, Nemecko, mesto Büsum.
Dátum nasnímania fotografie: Apríl 2008.
Autor fotografie: Dirk Ingo Franke
Licencia : (CC BY-SA 2.0 DE)

SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved