SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Čo je trolejbus?Trolejbus je typ autobusu na elektrický pohon, určený na verejnú prepravu cestujúcich v mestách.

Trolejbus je autobus, ktorý má elektrický pohon a elektrický prúd odoberá z troleji nad ním. Na prívod prúdu sa používajú dva zberače zakončené uhlíkovými kontaktnými prvkami - botkami. Elektrický prúd pre trolejbusy máva napätie 600 až 1000 V, v závislosti od miesta, kde sa trolejbusová prevádzka nachádza a od typu vozidiel.

Trolej je typ elektrického vedenia z ktorého niektoré dopravné prostriedky odoberajú elektrický prúd potrebný na svoj pohyb – trolejbusy, električky a elektrické vlaky.

Trolejbusy slúžia na verejnú dopravu osôb vo veľkých mestách. Na rozdiel od autobusov neznečisťujú výfukovými plynmi životné prostredie.

Na Slovensku trolejbusy premávajú v týchto mestách: Bratislava, Prešov, Žilina, Banská Bystrica.

Trolejbus Škoda 21Tr
Trolejbus Škoda 21Tr v Bratislave.
Dátum nasnímania fotografie: 4. marec 2007.

SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved