SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Čo je súčin?MATEMATIKA

Matematika tak ako každá veda má presnú terminológiu.Súčin je výraz základnej matematickej terminológie.

Súčin je názov pre výsledok násobenia.

Výsledok násobenia sa nazýva súčin.Násobenie je jednou zo základných matematických operácii.Napríklad:

2 x 3 = 6 čítame „dva kráť tri rovná sa šesť“Jednotlivé členy tejto matematickej operácie nazývame nasledovne:

činiteľ x činiteľ = súčinNásobenie tiež označujeme bodkou .

Napríklad:

3 . 3 = 9Niekedy sa znamienko násobenia vynecháva úplne:

Zápis 2ab znamená 2 x a x b, alebo 2 . a . b


Súčin je názov pre výsledok násobenia
Súčin je názov pre výsledok násobenia.
Dátum nasnímania fotografie: 12 apríl 2011.
Autor fotografie: Onderwijsgek
Licencia : (CC BY-SA 3.0 NL)

SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved