SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Čo je súčet?MATEMATIKA

Matematika tak ako každá veda má presnú terminológiu.Súčet je výraz základnej matematickej terminológie.

Súčet je názov pre výsledok sčítania.

Výsledkom sčítania je číslo, ktoré sa nazýva súčetSčítanie je jednou zo základných matematických operácii.Napríklad:

2 + 3 = 5 čítame „dva plus tri rovná sa päť“Jednotlivé členy tejto matematickej operácie nazývame nasledovne:

sčítanec + sčítanec = súčetOdborná definícia s čítania znie takto:

Sčítanie je počtový výkon, binárna operácia, ktorá usporiadanej dvojici reálnych čísel (a,b) priraďuje číslo označené symbolom a + b.Súčin je názov pre výsledok násobenia
Súčet je názov pre výsledok sčítania.


SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved