SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Čo je parapsychológia a psychotronika?
Čo je parapsychológia a čo je psychotronika?
Parapsychológia je v podstate to isté čo psychotronika. Jedná sa o vedný odbor zaoberajúci sa javmi akými sú mimozmyslové vnímanie a telepatia, psychokinéza (telekinéza), jasnovidectvo, prútikárstvo, strašenie, atď.

Psychotronika je názov tejto vednej disciplíny, ktorý sa používal v bývalých socialistických krajinách.

V podstate je možné parapsychologický výskum definovať ako výskum javov ktoré spadajú do oblasti:

- vplyvu mysle na myseľ - mimozmyslové vnímanie a telepatia

- vplyvu mysle na prostredie - psychokinéza (telekinéza)

- vplyvu prostredia na myseľ – strašenie


Základné pojmy parapsychológie:

ESP - Extra Sensory Perception - mimozmyslové schopnosti, je spôsob získavania informácií o okolitom svete, ktorý je založený na dosiaľ neznámych zmysloch, poprípade sile neznámej povahy, ktorá prenos informácie umožňuje. Mimozmyslové vnímanie je predmetom intenzívneho parapsychologického výskumu, jeho existencia už bola experimentálne viac kráť dokázaná.

PSI - Para Sensual Intelligence - paranormálne psychické schopnosti, najmä tie, ktoré si osoba uvedomuje a má ich pod kontrolou.

Prekognícia - je predtucha, predvídanie budúcnosti. Človek nevie, že sa niečo stane, ale nejakým záhadným spôsobom sa to vopred dozvie, napríklad vo sne alebo v nejakej zlej predtuche. Daná udalosť sa potom stane.

Telepatia - prenos informácii z jednej osoby k druhej bez účasti zmyslových orgánov.

Zenerove karty - používajú sa pri experimentoch s telepatiou. Vytvorili ich v roku 1920 psychológ Karl Zener a biológ Joseph Banks Rhine. Karty obsahujú päť jednoduchých symbolov: kruh, kríž, vlnky, štvorec a hviezdu.

Psychokinéza (telekinéza) - pohybovanie hmotnými predmetmi pomocou mentálneho vplyvu bez fyzického kontaktu.

Levitácia - vznášanie sa.

Poltergeist - je slovo nemeckého pôvodu, ktorým sa označuje nadprirodzená bytosť, neviditeľný duch, ktorý sa pohybuje v bytoch, robí hluk, pohybuje s predmetmi a alebo ich aj ničí.

Geopatogénne zóny (patogénne zóny, dračia žila, Curryho pás, geoanomální zóna) - je termín, ktorým sa označujú zóny na Zemi so zhubnými účinkami na zdravie.

Mágia - najvyššia hermetická veda, ktorá si kladie za cieľ naučiť sa ovládať prírodné zákony a ľudí, pričom k tomuto cieľu používa prostriedky, ktoré sú zo súčasného vedeckého hľadiska často nevysvetliteľné alebo priamo vedeckému hľadisku odporujú.

Šamanizmus - súhrn náboženských, magických, mystických a mytologických predstáv a rituálnych praktík, známy u mnohých kultúr v rôznych oblastiach sveta a existujúce už od dôb paleolitických lovcov a zberačov.

Radionika (telestézia) - parapsychologický odbor zaoberajúci sa štúdiom aj praktickým využívaním jednoduchých i zložitých diagnostických prístrojov, prístrojov na detekciu paranormálnych fenoménov, poprípade aj prístrojov priamo využívaných na liečbu.

Krištáľová guľa - hladká guľa obvykle vyrobená z krištáľu alebo zo skla, za pomoci ktorej sú prevádzané jasnovidecké schopnosti. Je známa tiež pod názvom veštecká gule. Podobný účel má tiež nádoba s vodou alebo samotná vodná hladina.

Veštba - predpoveď budúcich udalostí, niekedy aj v ďalekej budúcnosti alebo na vzdialenom mieste. Často bývala temná a viacznačná, takže sa dá vyložiť rôznym spôsobom.

Biomagnetizmus (živočíšny magnetizmus, animálny magnetizmus) - vedecky nepotvrdený jav, ktorý môže byť využívaný na liečebné účely.

Hypnóza - zvláštny psychický stav polospánku až hlbokého spánku, v ktorom je zachovaný kontakt hypnotizovaného s hypnotizérom. Na účely vytvorenia tohto výnimočného vzťahu sa používa mnoho rôznych metód, ktorých cieľom je priviesť hypnotizovaného do hypnotického stavu. V hypnotickom stave môže hypnotizovaný opätovne prežívať minulé zážitky, navštíviť neznáme planéty, lietať nad mestom a podobne, zatiaľ čo sa reálne nachádza u hypnotizéra. Pre meranie hĺbky hypnózy sa obvykle používa jednoduchá škála troch stupňov - ľahká, stredná a hlboká hypnóza.


Parapsychológia
Parapsychológia je vedný odbor ktorý sa zaoberá aj takzvaným strašením, tento jav označuje termínom poltergeist.

SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved