SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Čo je fake news?

Dátum: 28. november 2017

Autor: Oto ZapletalFake news je v súčasnosti veľmi často používaný výraz. Viete čo znamená?

Fake news je anglické slovné spojenie, ktoré v doslovnom preklade znamená toto:
fake – falzifikát, imitácia, falšovať
news – novinka, novina, správa, správy
Teda doslovne fake news môžeme preložiť ako falošná správa alebo falošné správy.

Fake news sa najčastejšie používa pre typ žurnalistiky šíriacej dezinformácie a klamné správy.

Obzvlášť sú fake news rozšírené na sociálnych sieťach akou je napríklad Facebook.

V súčasnosti vo veľkej miere fake news využíva Rusko, s cieľom destabilizovať Európsku úniu. Rusko okrem sociálnych sieti využíva aj celý rad internetových serverov.
Ruskú propagandu a fake news na Slovensku a v Čechách šíria napríklad tieto webové stránky: www.protiprudu.org, www.slobodnyvysielac.sk, www.ac24.cz, www.maat.sk, www.aeronet.cz, www.slovenskeslovo.sk, www.hlavnespravy.sk, a rada ďalších.

Fake news sa však netýkajú len politiky, ale aj iných oblastí. Internetová stránka www.badatel.net napríklad kritizuje oficiálnu medicínu a propaguje alternatívne formy liečenia. V jeho obsahu je tiež veľa fake news, ktoré sú v rozpore zo súčasnou lekárskou vedou. Napríklad článok: „Konvenční onkológovia – lekári, šarlatáni alebo zločinci?“ (adresa článku: https://www.badatel.net/konvencni-onkologovia-lekari-sarlatani-alebo-zlocinci/), je fake news. Obsahuje napríklad nepravdivú vetu: „Celá súčasná teória liečby rakoviny pomocou chemoterapeutík a ožarovaní je chybná, zcestná, neúčinná a zhubná.“ Taktiež obsahuje nepravdivú vetu: „Málokto si je dnes vedomý tej skutočnosti, že rakovina je jedna z najlepšie preskúmaných chorôb, existujú zdokumentované vedecké práce a liečebné postupy desiatok vedcov a lekárov umožňujúce dosiahnuť mieru vyliečenia až 95%, lenže oni, dnešní konvenční onkológovia sú ako slepí a hluchí.“ A ďalšia fake news: „Onkológia: Podvod a nechutný biznis na ľudoch“ (adresa článku: https://www.badatel.net/onkologia-biznis-a-podvod-na-ludoch/).

Množstvo fake news je aj na tejto stránke: www.eiaktivity.sk

A na záver stránka ktorá je na 100% tvorená fake news: az247.cz, táto stránka rozhodne stojí za zhliadnutie.


Kreslený vtip z roku 1894
Kreslený vtip z roku 1894. Fake news sú na svete už veľmi dlho.
Dátum kresleného vtipu: 7. marec 1894.
Autor kresleného vtipu: Frederick Burr Opper


SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved