SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Boh z pohľadu veľkých osobností
Výroky významných osobností o Bohu.

Čo povedali alebo napísali významné osobností o Bohu.


„Boha zapiera iba ten, komu záleží na tom, aby neexistoval.“

„Keby bol pre nás pochopiteľný, nebol by to Boh.“

Aurelius Augustinus - ranokresťanský teológ a filozof 354 - 430


„Boh stvoril dokonalý svet, zlo nepochádza od Boha, nemá vlastnú skutočnosť, je len nedostatkom dobra.“

Svatý Tomáš Akvinský - taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 – 1274


„Téma Boh zostane vždy nevyčerpateľná. Boh je stále viac než to, čo sa o Bohu dá povedať, vedieť a zakusovať.“

Johannes Eckhart - nemecký teológ 1260 – 1328


„Boh je taký veľký, Že je hodný toho, aby sme ho hľadali celý život.“

Tereza z Avily - rímskokatolícka svätica 1515 - 1582


„Pre tých je Boh všetkým, pre ktorých je svet ničím.“

František Saleský - francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622


„Matematika je abeceda, pomocou ktorej Boh popísal vesmír.“

Galileo Galilei - taliansky matematik, fyzik, filozof a astronóm 1564 - 1642


„V každom človeku je priepasť - vyplniť ju môžeme iba Bohom.“

„Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jakubov, a nie filozofov a nie mudrcov. Boh Ježiša Krista. Odlúčili sme sa od neho.“

Blaise Pascal - francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 – 1662


„Tých, čo nosia Boha v srdci, poznať po mlčaní.“

Gerhard Tersteegen - nemecký teológ 1697 - 1769


„Keby Boh neexistoval, museli by sme si ho vymyslieť.“

Voltaire - francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 – 1778


„Je dobre, že nevieme, ale veríme, že existuje Boh.“

Immanuel Kant - nemecký filozof 1724 – 1804


„Je nemožné správne svetu vládnuť bez Boha a Biblie.“

George Washington - 1. Prezident Spojených štátov amerických 1732 - 1799


„Verím v nepochopiteľnosť Boha.“

Honoré De Balzac - francúzsky spisovateľ 1799 – 1850


„Najväčšou dokonalosťou človeka je to, že potrebuje Boha.“

Soren Kierkegaard - dánsky filozof a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 – 1855


„Dokážem milovať Boha preto, že mi dáva slobodu ho poprieť.“

Pierre-jean De Béranger - francúzsky básnik a šansoniér 1780 - 1857


„Boh je projekcia, ktorú si ľudia vytvárajú.“

Ludwig Feuerbach - nemecký filozof a antropológ 1804 - 1872


„Boha spoznáva iba ten, kto plní Boží zákon.“

Lev Nikolajevič Tolstoj - ruský spisovateľ 1828 – 1910


„Kto sa zriekne Boha, ten zháša slnko, aby s fakľou hľadal ďalej.“

Christian Morgenstern - nemecký autor 1871 - 1914


„Boh odpovedá na modlitbu svojím spôsobom, nie naším.“

John Galsworthy anglický románopisec a dramatik 1867 – 1933


„Život bez viery v Boha stráca istotu a silu.“

Tomáš Garrigue Masaryk - prvý československý prezident 1850 - 1937


„Veľkým tajomstvom osobnej slobody je, že aj Boh ju rešpektuje. Boh chce moc nad stvoreniami iba ako slobodný dar ich lásky.“

Edith Stein - židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 – 1942


„Veriť v Boha znamená vedieť, že život má zmysel.“

Ludwig Wittgenstein - rakúsko-britský filozof 1889 – 1951


„Boh existuje pre toho, kto v neho verí.“

„Idea osobného boha je len antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Ja verím na Boha Spinozovho, ktorý sa prejavuje v zákonitej harmónii kozmickej existencie a nie na Boha, ktorý sa zaoberá konaním a osudmi ľudí.“

Albert Einstein - nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955


„Mlčanie Boha je iné než mlčanie človeka. Jeho mlčanie nie je protikladom hovorenia. U Boha hovoriť a mlčať je to isté.“

Max Picard - švajčiarsky spisovateľ 1888 – 1965


„Boh sa díva na svet inými očami ako my.“

Karl Heinrich Waggerl rakúsky autor 1897 - 1973


„Satan je zatratená duša Boha.“

Jacques Prevért - francúzsky básnik a scenárista 1900 – 1977


„Smrť je pre veriaceho kresťana klesanie do rúk živého Boha.“

Karl Rahner - nemecký katolícky teológ 1904 - 1984


„Boh bol vynájdený na vysvetlenie záhady. Boh je vždy vymyslený na vysvetlenie tých vecí, ktorým nerozumiete.“

Richard Feynman - americký kvantový fyzik 1918 – 1988


„Zdráhal by som sa veriť v Boha, ktorého by som mohol pochopiť.“

Graham Greene anglický spisovateľ, dramatik a literárny kritik 1904 - 1991


„Ak Boh existuje, kto je? Ak neexistuje, kto sme?“

Gesualdo Bufalino - taliansky spisovateľ 1920 – 1996


„Som agnostik. „Neverím v“ Boha, ale nie som ateista, pretože verím, že tvrdenie „Boh existuje“ nie je možné ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Nemyslím si, že Boh nejako súvisí s ekonomikou, ale hodnoty áno.“

Milton Friedman - americký ekonóm, štatistik a spisovateľ 1912 - 2006


„S človekom, ktorý neverí v Boha, by som nechcel polemizovať. Prijímať Boha v živote je vec osobná, príliš osobná a neznáša nijaký nátlak.“

Ján Chryzostom Korec - slovenský jezuita, kardinál a spisovateľ 1924 - 2015


Je nemožné správne svetu vládnuť bez Boha a Biblie
Je nemožné správne svetu vládnuť bez Boha a Biblie.

George Washington - 1. Prezident Spojených štátov amerických 1732 - 1799.

SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved