SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Anjel strážnyKatolícka náuka o strážnych anjeloch vraví, že anjeli boli stvorení Bohom ešte pred stvorením hmotného sveta. Boh každému človeku pridelil dobrého anjela. Ten nás na dobré napomína a na tele i na duši nás ochraňuje. Týchto dobrých anjelov, ktorí nás strážia, menujeme anjelmi strážnymi alebo anjelmi strážcami.

Sú stále s nami. Aby nám však mohli účinne pomáhať, musia mať náš súhlas, čo znamená, že ich o to máme žiadať modlitbou. Druhého októbra majú anjeli strážny svoj sviatok.

Modlitba k Anjelovi Strážcovi:

Ó svätý Anjel! ktorému boh podľa svojej veľkej dobroty život môj opatrovať rozkázal, ktorý mi vo všetkých potrebách mojich pomáhaš, ma vo všetkých biedach mojich tešíš, vo všetkých malomyseľnostiach mojich pozdvihuješ, a bez prestania nové milosti mi zaopatruješ. Ďakujem Ti za všetky mne dosiaľ preukázané dobrodenia, a vrúcne Ťa prosím, ó najláskavejší Ochranca môj, ráč i budúcne o mňa sa starať, proti všetkým nepriateľom mojim ma ochraňovať, každú príležitosť k hrešeniu odo mňa odvracať a mne od Boha milosť vyprosiť, aby som Tvoje sväté vnuknutia poslúchal (a), a ich verne vykonával (a). Zvlášť ale prosím Ťa, aby si ma v hodinu smrti ochraňoval a neopustil skôr, pokiaľ ma nezavedieš do príbytku večného pokoja a slávy. Amen.


Anjel strážny pomáha v nebezpečenstve
Anjel strážny pomáha v nebezpečenstve.
Strážny anjel na nemeckej pohľadnici z roku 1900.
Rok vytvorenia ilustrácie: 1900
Autor ilustrácie: neznámy, pravdepodobne Fridolin Leiber.

SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved