SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Americký dlh, strašiak alebo reálna hrozba?Autor: Oto Zapletal

Dátum: 20. január 2019

Americký dlh prekročil hranicu 21 biliónov dolárov. Presnejšie, v auguste 2018 to bolo viac ako 21,21 bilióna dolárov. Ak to zapíšeme ako číslo tak to je 21 210 000 000 000 USD. Oproti roku 2017 narástol o 6,9 %. Asi 70 % tohto štátneho dlhu je v rukách americkej vlády, Fedu, investorov a inštitúcií. Teda je to dlh voči domácim subjektom. Zostávajúcich asi 30 % vlastnia zahraničné subjekty.

Štruktúra amerického dlhu podľa veriteľov (vlastníkov dlhopisov):

Americkí investori: 6,89 bilióna USD, 32,5 %

Zahraniční investori: 6,21 bilióna USD, 32,5 %

Americká vláda: 5,73 bilióna dolárov, 27 %

FED: 2,38 bilióna dolárov, 11,2 %


Najväčší vlastníci amerického dlhu v zahraničí:

Čína: 1,18 bilióna USD, 5,6 %

Japonsko: 1,03 bilióna USD, 4,9 %

Brazília: 300 miliárd USD, 1,4%

Írsko: 300 miliárd USD, 1,4%

Veľká Británia: 274 miliárd USD, 1,3%

Švajčiarsko: 237 miliárd USD, 1,1%

Luxembursko: 220 miliárd USD, 1%

Kajmanské ostrovy: 197 miliárd USD, 0,9%

Hongkong: 196 miliárd USD, 0,9%


Podstatným údajom pri posudzovaní dlhu je jeho pomer ku HDP. HDP Spojených štátov dosiahlo v roku 2017 hodnotu 19 390 600 000 000 USD. To znamená že celkový dlh USA predstavuje 109% ročného HDP. Mimochodom druhý najväčší HDP na svete má Európska únia - 17 308 862 000 000 USD. HDP Číny v roku 2017 bol 12 014 610 000 000 USD.

Zadlženosť nie je len problémom USA. Celkový globálny svetový dlh dosiahol v roku 2016 rekordných 164 biliónov USD čo predstavuje 225 % svetového hrubého domáceho produktu a je to historický rekord. Túto správu zverejnil MMF v apríli 2018. Celkový štátny dlh celého sveta dosiahol hodnotu 63 biliónov dolárov.

Veľmi znepokojivý pomer dlhu voči HDP má Japonsko. Jeho dlh je vo výške 11, 813 bilióna dolárov, v pomere ku HDP to je 239,3%. Grécko ma dlh len 353 miliárd USD, ale v pomere ku HDP to je hrozivých 181,6%. Ekonómovia s napätím sledujú vývoj v Číne. Celkový dlh Číny dosiahol v roku 2018 28 biliónov USD, čo je 260% HDP. Znepokojuje tempo akým tento dlh narástol.

Štruktúra čínskeho dlhu:

Vládny dlh: 45% celkového dlhu

Domácnosti: okolo 40% HDP

Korporátny dlh tvorí 175% HDP

(Korporátny dlh tvorí v USA okolo 70% HDP)

Čínske elity čínskemu režimu a ekonomike prestávajú veriť. Celých 60 % najbohatších Číňanov by sa chcelo z Číny vysťahovať. Taká miera nedôvery elít vo vlastný štát neveští nič dobrého.

Ale vráťme sa k Spojeným štátom. Ako som už uviedol vyššie, väčšinu amerického dlhu, asi 70%, vlastnia sami Američania – centrálna banka, americké firmy či občania napríklad v dôchodkových dlhopisoch. Len asi tretinu amerického dlhu vlastnia zahraniční veritelia. Tak ako Spojené štáty dlžia zahraničiu, zahraničie dlží Spojeným štátom. Na každý dolár zahraničných nárokov voči Amerike pripadá 89 centov amerických nárokov voči zahraničiu. Ak túto sumu vzájomne započítame hodnota amerického dlhu citeľne klesne.

Potrebné je sledovať aj parameter Bid-to-Cover (BTC) .V posledných rokoch poklesol tento parameter pre USA na hodnotu 2,5. Tento parameter bol v minulosti na hodnote 3. Bid-to-Cover (BTC) vyjadruje pomer medzi ponukou a dopitom na aukciách dlhopisov. Ak má hodnotu 3, tak to v praxi znamená, že ak USA chceli predať dlhopisy v hodnote 20 miliárd USD, investori mali záujem kúpiť americké dlhopisy v hodnote 60 miliárd USD, teraz pri hodnote BTC 2,5 je to 50 miliárd USD. Z toho vyplýva, že záujem o americké dlhopisy naďalej trvá a dokonca, že záujem o odkúpenie je stále väčší než ponuka. Ak by hodnota BTC klesla pod hodnotu 1, emisiu dlhopisov by nebolo možné odpredať v plnom objeme, to sa však v USA ešte nikdy nestalo. Najnižšia hodnota BTC bola 1,22 v októbri 2008 a v máji 2003. O americké dlhopisy a pokladničné poukážky ma stále záujem množstvo investorov ktorí ich vnímajú ako možnosť spoľahlivej investície a bezpečného uloženia svojich úspor.

USA si dlhodobo užívajú výhody, ktoré im prináša unikátna pozícia doláru vo svetovej ekonomike. V budúcnosti by túto výhodu mohla zdieľať aj spoločná európska mena Euro.


USA si dlhodobo užívajú výhody, ktoré im prináša unikátna pozícia doláru vo svetovej ekonomike.
USA si dlhodobo užívajú výhody, ktoré im prináša unikátna pozícia doláru vo svetovej ekonomike.


SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved