SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Aký starý je vesmír?Aký je vek vesmíru podľa poznatkov súčasnej vedy?

Vesmír má od veľkého tresku, ktorý sa pokladá za začiatok existencie vesmíru, približne 13,8 miliardy rokov.

Najpresnejší údaj o veku vesmíru bol z 22. marca 2013, a to 13,798 ± 0,037 miliardy rokov.

Na základe údajov z Planckovho satelitu bol v roku 2015 vek vesmíru vypočítaný na 13,813± 0,038 miliárd rokov.

Kombináciou dát z Planckovho satelitu a z predchádzajúcich misií bol vek vesmíru vypočítaný na 13,799 ± 0,021 miliárd rokov.

V 19. a v prvých desaťročiach 20. storočia väčšina vedcov tvrdila že vesmír je večný, že vždy bol, že je teraz a, že vždy bude. Marxistický vedci z východného bloku materialistickú dogmu o večnom vesmíre tvrdo zastávali ešte aj v druhej polovici 20. storočia. Prvý priamy dôkaz, že vesmír má konečný vek, publikoval v roku 1929 na základe svojich pozorovaní Edwin Hubble. V roku 1965 objav kozmického reliktného žiarenia konečne ukončil vedeckú neistotu ohľadom veku vesmíru a jeho rozpínania. Vesmírna sonda WMAP, vypustená v roku 2004, poskytla údaje, ktoré určili Hubblovu konštantu a vek vesmíru nezávisle od vzdialeností galaxií, čo odstránilo zdroj najväčších nepresností.

Vek vesmíru je podľa súčasných vedeckých poznatkov asi 13,8 miliárd rokov.

Vek vesmíru
Vek vesmíru je doba od veľkého tresku po dnes. A to je podľa súčasnej vedy 13,8 miliárd rokov.
Autor obrázku: Yinweichen
Licencia : (CC BY-SA 3.0)

SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved