SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Akú teplotu má Slnko?Slnko je naša najbližšia hviezda a zároveň najjasnejšia hviezda na oblohe. Je to obrovská rotujúca plazmová guľa s priemernou hustotou len o málo väčšou ako hustota vody. Pod vplyvom obrovskej teploty a tlaku tu prebieha termonukleárna reakcia (nukleárna fúzia), premieňajúca ľahký vodík (prócium) na hélium.Teplota na povrchu Slnka: 5 500 °C.

Teplota v jadre Slnka: 15 000 000 °C.

Svetlo zo Slnka letí na Zem približne 8 minút a 20 sekúnd.

Vzdialenosť Zeme od Slnka sa mení v rozpätí od 147 097 000 km (perihélium) do 152 099 000 km (afélium). Tieto zmeny však nespôsobujú veľké kolísanie teploty na Zemi a nie sú ani príčinou striedania ročných období.

Slnko má približne 109-krát väčší priemer ako planéta Zem.

Objem Slnka je 1 300 000 zemských objemov.

Povrch Slnka je 11 900 zemských povrchov.

Hmotnosť Slnka je 332 950 zemských hmotností.

slnko
NASA Slnko je obrovská rotujúca plazmová guľa, kde pod vplyvom obrovskej teploty a tlaku prebieha termonukleárna reakcia (nukleárna fúzia), premieňajúca ľahký vodík (prócium) na hélium. V ľavej dolnej časti snímku vidíme slnečnú erupciu.
Pôvod fotografie: NASA Goddard Space Flight Center
Dátum a čas nasnímania fotografie: 31. august 2012, 15:22:36.

SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved