SVETOZOR

Politika a ekonomika     Veda a technika     Filozofia a náboženstvo     Príroda     Naj, naj, naj     Svet
Stavebníctvo     Právo     Lekárstvo     História     Slovenský jazyk     Cudzie jazyky     Všeličo     Home

Akú šírku majú železničné koľaje?Aký rozchod majú koľaje, po ktorých jazdia vlaky?

Šírka koľajníc sa odborne nazýva rozchod koľaje, a je to vzdialenosť medzi vnútornými hranami koľajníc. Presná definícia používaná u našich železníc znie takto: Rozchod koľaje je kolmá vzdialenosť medzi prechádzanými vnútornými hranami hláv koľajníc koľaje, meraná na os koľaje v predpísanej hĺbke 14 mm pod temenom koľajnice.

Rozchod koľaje sa udáva v milimetroch.

Slovensko má celkom 3 626 km železničných tratí.
Úzkorozchodných železničných tratí je 50 km (rozchod 750 a 1 000 mm).
Širokorozchodných železničných tratí je 99 km (rozchod 1 520 mm).
S normálnym rozchodom 1 435 mm je 3 477 km, elektrifikovaných je 1 587 km.

Normálny rozchod sa používa prevažne v Európe, a je najviac rozšíreným rozchodom na svete. Používa ho asi 60 % železníc celého sveta. Tento istý rozchod používajú aj električky v Košiciach, Prahe alebo Brne. Ale hlavné mesto Slovenska, Bratislava používa pre električky rozchod koľají 1 000 mm. Taktiež Tatranské elektrické železnice používajú rozchod 1 000 mm. U našich východných susedov, na Ukrajine sa používa takzvaný široký rozchod 1 520 mm. Široký rozchod 1520 mm sa používa aj v Bielorusku, Rusku, Estónsku, Litve a Mongolsku. Na Slovensku máme širokorozchodné trate z Čopu do Dobrej pri Čiernej nad Tisou a z Užhorodu do Hanisky pri Košiciach a slúžia výhradne na prepravu rudy a rôzneho tovaru pre potreby hutných a priemyselných podnikov. Najširší rozchod koľajníc sa používa v Južnej Amerike a to v Chile a Argentíne. Tam používajú koľajnice z rozchodom 1676 mm.


U nás na Slovensku sa na železnici používa takmer všade normálny rozchod, jeho šírka je 1 435 mm.

U nás sa používa normálny rozchod koľaje, teda rozchod 1 435 mm
Rozchod koľaje je vzdialenosť medzi koľajnicami meraná z ich vnútorných strán na hranách. U nás sa používa normálny rozchod koľaje, teda rozchod 1 435 mm.
Na fotke je úsek železničnej trate medzi železničnou zastávkou Bziny a železničnou stanicou Medzibrodie nad Oravou, severné Slovensko.
Dátum nasnímania fotografie: 19. august 2007.
Autor fotografie: Oto Zapletal

SVETOZOR
© Všetky práva vyhradené. All rights reserved